Η B΄ Γυμνασίου  ομολογουμένως από τις πλέον απαιτητικές τάξεις. Πρόκειται για την τάξη όπου ο μαθητής α) συνεχίζει με την ύλη που διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία  και β) έρχεται σε επαφή με δυο καινούρια μαθήματα , τη φυσική και τη χημεία. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Β΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μας  θα συλλάβει εξαρχής όλες τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύονται τα μαθήματα της φυσικής και της χημείας . Έτσι, όλοι οι μαθητές θα εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη της Τάξης τους, ώστε και οι ίδιοι να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και οι βαθμοί του σχολείου τους να επιβεβαιώσουν και να επιβραβεύσουν την προσπάθειά τους.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω ανάλυση εννοιών που αναφέρθηκαν στη διδακτέα ύλη της Α Γυμνασίου, καθώς και η εισαγωγή νέων εννοιών. Πιο συγκεκριμένα στόχος των διαδικτυακών μαθημάτων είναι:

 • η επανάληψη βασικών εννοιών Α Γυμνασίου (αρνητικοί αριθμοί) και πράξεις με αυτούς,
 • οι ιδιότητες δυνάμεων,
 • η εξοικείωση των μαθητών με διαδικασίες αλγεβρικής μοντελοποίησης, κατανόηση αυτών, κατανόηση αναγωγής ομοίων όρων, απλοποίησης αλγεβρικών παραστάσεων,
 • ο χωρισμός γνωστών-αγνώστων στη διαδικασία επίλυσης εξισώσεων και προβλήματα,
 • η έννοια τετραγωνικής ρίζας και άρρητων αριθμών (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η έννοια της συνάρτησης, καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • τα προβλήματα που μοντελοποιούνται μέσω γραφικών συναρτήσεων, γραφική επίλυση ανισώσεων,
 • η συμπλήρωση εννοιών στατιστικής, που έχουν διδαχθεί οι μαθητές από το δημοτικό,
 • οι τύποι υπολογισμού των εμβαδών γεωμετρικών σχημάτων και μετατροπές μονάδων,
 • η χρήση πυθαγορείου θεωρήματος,
 • η εισαγωγή τριγωνομετρικών αριθμών (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η εισαγωγή επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας στον κύκλο (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο), καθώς και τύποι υπολογισμού μήκους και εμβαδού αυτού, τα στοιχεία και εμβαδόν κυλίνδρου,  πυραμίδας, σφαίρας.