Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έκθεση

2,5/ ώρες

Μαθηματικά

5/ ώρες

Φυσική

4/ ώρες

Χημεία

2/ ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έκθεση

2,5/ ώρες

Φυσική

4/ ώρες

Χημεία

4/ ώρες

Βιολογία

2/ ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έκθεση

2,5/ ώρες

Αρχαία

5/ ώρες

Ιστορία

2,5/ ώρες

Λατινικά

3/ ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έκθεση

2,5/ ώρες

Μαθηματικά

5/ ώρες

ΑΕΠΠ

3/ ώρες

ΑΟΘ

2,5/ ώρες

 Το φροντιστήριο smartclass παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω
Τα παραπάνω προγράμματα αφορούν τους μαθητές που ξεκινούν τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

 Για μαθητές που θέλουν να ξεκινήσουν το καλοκαίρι, με τη λήξη της Β΄ Λυκείου, λειτουργούν ταχύρρυθμα προγράμματα.
 Τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε 11 Σεπτεμβρίου 2023.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50’

ΑΡΧΑΙΑ

1,5/ ώρες

ΕΚΘΕΣΗ

2/ ώρες

ΑΛΓΕΒΡΑ

2/ ώρες

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1,5/ ώρες

ΦΥΣΙΚΗ

2/ ώρες

ΧΗΜΕΙΑ

1,5/ ώρες

Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων απο τα παραπάνω
Τα μαθήματα της A΄ Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε 11 Σεπτεμβρίου 2023.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄

ΘΕΤΙΚΟΣ

Έκθεση

2/ ώρες

Άλγεβρα

2/ ώρες

Μαθηματικά

1,5/ ώρες

Φυσική

2/ ώρες

Βιολογία

1,5/ ώρες

Χημεία

1,5/ ώρες
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ

Έκθεση

2/ ώρες

Αρχαία

4/ ώρες

Ιστορία

1/ ώρα

Λατινικά

2/ ώρες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Έκθεση

2/ ώρες

Άλγεβρα

2/ ώρες

Μαθηματικά

1,5/ ώρες

ΑΕΠΠ

1,5/ ώρες

ΑΟΘ

1/ ώρα

Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων απο τα παραπάνω
 Τα μαθήματα της Β΄ Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε 11 Σεπτεμβρίου 2023.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄