Το smartclass χρησιμοποιεί τα πιο σύγχρονα μέσα διδασκαλίας που βασίζονται στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών.
Για τη διεξαγωγή του μαθήματος χρειάζεται ο μαθητής να έχει:

Προσωπικό e-mail

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Κάμερα

Μικρόφωνο

(εφόσον ο υπολογιστής του μαθητή δεν διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο, με μικρό κόστος είναι δυνατό να αγοραστούν τα παραπάνω χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθεί ο ήδη υπάρχων υπολογιστής)

Εφόσον ο μαθητής εξασφαλίσει τον προαναφερθέντα εξοπλισμό τότε

Το φροντιστήριο smartclass του προσφέρει την πρόσβαση στην εικονική τάξη της MeritHuB

Δωρεάν όπου διεξάγεται και το μάθημα.