Τρόπος εγγραφής

1. Ο κηδεμόνας ή ο μαθητής επικοινωνεί μαζί μας και ενημερωνόμαστε για τα μαθήματα στα οποία ο μαθητής χρειάζεται στήριξη.

2. Προγραμματίζεται το πρώτο μάθημα το οποίο είναι δωρεάν και δοκιμαστικό.

3. Στη συνέχεια, από κοινού διαμορφώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή ή εντάσσεται στο ήδη προγραμματισμένο τμήμα.

4. Προκαταβάλλεται το συμφωνηθέν χρηματικό αντίτιμο και ξεκινούν τα μαθήματα.

Διεξαγωγή κάθε μαθήματος

1. Ο καθηγητής παραδίδει τη διδακτέα ύλη, ενώ ο μαθητής συμμετέχει ενεργά απαντώντας στις ερωτήσεις που θέτονται και επιλύοντας ασκήσεις.

2. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ο μαθητής έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει διατυπώνοντας τις απορίες του

3. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας ο μαθητής λαμβάνει στο email του καθήκοντα  τα οποία τα οποία καλείται να μελετήσει και να επιλύσει και να αποστείλει στον καθηγητή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4. Το επόμενο μάθημα ξεκινά με την παράδοση του κριτηρίου αξιολόγησης το οποίο έχει ήδη διορθωθεί και βαθμολογηθεί από τον καθηγητή. Το κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί εφόρμηση για την επίλυση αποριών, για την κάλυψη κενών και και την εξέταση του προηγούμενου μαθήματος. Έτσι διασφαλίζεται η κατάκτηση της διδακτικής ενότητας και ο καθηγητής προχωρά στη διδασκαλία της επόμενης.

Επιλογή τμήματος ή ιδιαίτερου μαθήματος;

Δεν υπάρχει καμία σχεδόν διαφορά καθώς παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης του κάθε μαθητή είτε είναι ενταγμένος σε ολιγομελές τμήμα είτε παρακολουθεί ιδιαίτερο μάθημα. Ο καθηγητής αποστέλλει διαφορετικού βαθμού δυσκολίας κριτήρια αξιολόγησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά και στις δυσκολίες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, δυνατότητα που εξασφαλίζει την επιτυχία αλλά και εξαλείφει το αίσθημα αποτυχίας στους αδύναμους μαθητές αλλά και το αίσθημα ανίας στους ιδιαίτερα ικανούς.

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων.

Με την εγγραφή του ο μαθητής παραλαμβάνει το πρόγραμμα διαγωνισμάτων ολόκληρης της σχολικής χρονιάς.

Για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου προγραμματίζονται 5 κύκλοι διαγωνισμάτων προσομοίωσης, για όσους θα παρακολουθήσουν και τα θερινά μαθήματα και 4 κύκλοι διαγωνισμάτων για όσους θα εγγραφούν τη χειμερινή περίοδο, που ξεκινάει την 1η του Σεπτέμβρη.

Για την Α΄και τη Β΄ λυκείου προγραμματίζονται 3 κύκλοι διαγωνισμάτων προσομοίωσης.

Πρόκειται για διαγωνίσματα που συντάσσονται από την ομάδα των καθηγητών του κάθε μαθήματος του φροντιστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι:

1

Όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από τον καθηγητή που τους έχει αναλάβει διαγωνίζονται σε κοινά θέματα, ίσης δυσκολίας.

2

Η σύνταξη των διαγωνισμάτων είναι προϊόν γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού. Συντάσσονται διαγωνίσματα διαβαθμισμένης δυσκολίας που προσομοιάζουν στο ύφος και στο βαθμό δυσκολίας των πανελλαδικών εξετάσεων.

3

Η βαθμολογία των μαθητών συνοδεύεται από στατιστικά όπου αποτυπώνεται η πορεία όλων των μαθητών του φροντιστηρίου, προκειμένου να υπάρχει μέτρο σύγκρισης και θεμιτός συναγωνισμός.

Ενημέρωση κηδεμόνα

Με την ολοκλήρωση του μηνιαίου κύκλου μαθημάτων ο κηδεμόνας λαμβάνει ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο όπου ενημερώνεται για την πρόοδο του μαθητή.