Γυμνάσιο

Α΄Γυμνασίου

Μαθηματικά

Αρχαία Ελληνικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Γραμματική – Συντακτικό

Β΄Γυμνασίου

Μαθηματικά

Αρχαία Ελληνικά

Φυσική

Νεοελληνική Γλώσσα

Χημεία

Γραμματική – Συντακτικό

Γ΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά

Αρχαία Ελληνικά

Φυσική

Νεοελληνική Γλώσσα

Χημεία

Γραμματική – Συντακτικό

Λύκειο

Α΄Λυκείου

Άλγεβρα

Αρχαία Ελληνικά

Έκφραση – Έκθεση

Γεωμετρία

Γραμματική Αρχαίων

Φυσική

Συντακτικό Αρχαίων

Θεωρία Έκφρασης – Έκθεσης

Β΄Λυκείου

Γ΄Λυκείου

Λατινικά Προσανατολισμού

Θεματογραφία Αρχαίων

Έκφραση – Έκθεση

Αρχαία Προσανατολισμού

Θεματογραφία Αρχαίων

Θεωρία Έκφρασης – Έκθεσης

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Αρχαία Προσανατολισμού

Θεματογραφία Αρχαίων

Ιστορία Προσανατολισμού