Η B΄ Γυμνασίου είναι ομολογουμένως από τις πλέον απαιτητικές τάξεις. Πρόκειται για την τάξη όπου ο μαθητής α) συνεχίζει με την ύλη που διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά σε Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία  και β) έρχεται σε επαφή με δυο καινούρια μαθήματα , τη Φυσική και τη Χημεία. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις “φρεσκάροντας” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ Γυμνασίου  προκειμένου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Β΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μας  θα συλλάβει εξαρχής όλες τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύονται τα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας . Έτσι, όλοι οι μαθητές θα εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη της τάξης τους, ώστε και οι ίδιοι να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και οι βαθμοί του σχολείου τους να επιβεβαιώσουν και να επιβραβεύσουν την προσπάθειά τους.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Ποια μαθήματα διδάσκονται:

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

Φυσική

1/ ώρες

Μαθηματικά

3/ ώρες

Έκθεση & Λογοτεχνία

1/ ώρες

Αρχαία

2/ ώρες

Χημεία

1/ ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 8 ΩΡΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
160€

Λίγα Λόγια για τα Μαθήματα

  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Μαθηματικά
  • Φυσική
  • Χημεία

  Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Τα μαθήματα της Β΄ Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε 11 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.