Είναι άρτια επιμορφωμένοι και εξειδικευμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο, κατάρτιση που εξασφαλίζεται μόνο με πολυετή θητεία στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Αποτελούν μόνιμους και αποκλειστικούς συνεργάτες του φροντιστηρίου μας

Τους χαρακτηρίζει αυστηρός προγραμματισμός, συστηματικότητα, μεθοδικότητα και εμπειρία, εφόδια που εξαργυρώνονται στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Στέκονται δίπλα στα παιδιά κατορθώνοντας να αποβάλλουν το άγχος τους και να καλλιεργήσουν την αγάπη για τη μάθηση με στόχο την επιτυχία σε σχολές με μεγάλο συναγωνισμό.

Είναι άριστα εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες καθώς ασχολούνται αποκλειστικά με τη διδασκαλία ψηφιακών διαδραστικών μαθημάτων.

Σέβονται απόλυτα την προσπάθεια του μαθητή και την αγωνία των γονιών.