Στο φροντιστήριο Smartclass παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Επιλέγονται εξειδικευμένοι καθηγητές τόσο για τα βασικά μαθήματα της έκθεσης και των μαθηματικών όσο και για τα μαθήματα της ειδικότητας του κάθε τομέα και τότε η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι μονόδρομος και από τα  ΕΠΑΛ.

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων Α’ ΕΠΑΛ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2,5/ ώρες

ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2/ ώρες

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1,5/ ώρες
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
135€

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων Β’ ΕΠΑΛ

ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2,5/ ώρες

ΑΛΓΕΒΡΑ

2/ ώρες

1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1,5/ ώρες

2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1,5/ ώρες
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
270€
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας)
150€

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων Γ’ ΕΠΑΛ

ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2,5/ ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3/ ώρες

1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1,5/ ώρες

2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1,5/ ώρες
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
250€
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ (χωρίς τα μαθήματα ειδικότητας)
135€

 Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Τα ομαδικά μαθήματα του ΕΠΑΛ για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε στις 11 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Στα ιδιαίτερα μαθήματα η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.