Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τον καθηγητή και το μάθημα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δημοτικό

από
9 €/ ώρα

Γυμνάσιο

από
10 €/ ώρα

A Λυκείου

από
11 €/ ώρα

Β Λυκείου

από
12 €/ ώρα

Γ Λυκείου

από
13 €/ ώρα
Η ακριβής τιμή εξαρτάται από τον καθηγητή και το μάθημα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ

Δημοτικό

από
6 €/ ώρα

Γυμνάσιο

από
7 €/ ώρα

A Λυκείου

από
8 €/ ώρα

Β Λυκείου

από
9 €/ ώρα

Γ Λυκείου

από
10 €/ ώρα

 Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Στα ιδιαίτερα μαθήματα η χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
Τα μαθήματα  για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε 11 Σεπτεμβρίου 2023.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.