Στο διαδικτυακό φροντιστήριο smartclass αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την πλήρη υποστήριξη φοιτητικών εργασιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου για το σύνολο των σχολών ΑΕΙ, ΕΑΠ και Κολλεγιών.

Οι συνεργάτες μας, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με εμπειρία στη στήριξη των φοιτητών μπορούν να εγγυηθούν:

  • για το άριστο αποτέλεσμα
  • για συνέπεια στις ημερομηνίες παράδοσης

Επίσης, στο smartclass εξασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον καθηγητή που έχει αναλάβει την εργασία σας.

 

ΦΟΡΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ