Κριτήρια επιλογής βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας (Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 θα
αγοραστούν μόνο τα βιβλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου, από τα ελεύθερα βοηθήματα που θα υποβληθούν για έγκριση.
Για τα κριτήρια επιλογής διδακτικών σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων πατήστε εδώ.

 

Πηγή: minedu.gov.gr