Εγκύκλιος για την αξιολόγηση και τις απουσίες μαθητών σε Τάξεις Υποδοχής