Η B΄ Γυμνασίου  ομολογουμένως από τις πλέον απαιτητικές τάξεις. Πρόκειται για την τάξη όπου ο μαθητής α) συνεχίζει με την ύλη που διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία  και β) έρχεται σε επαφή με δυο καινούρια μαθήματα , τη φυσική και τη χημεία. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Β΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μας  θα συλλάβει εξαρχής όλες τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύονται τα μαθήματα της φυσικής και της χημείας . Έτσι, όλοι οι μαθητές θα εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη της Τάξης τους, ώστε και οι ίδιοι να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και οι βαθμοί του σχολείου τους να επιβεβαιώσουν και να επιβραβεύσουν την προσπάθειά τους.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Στη Νεοελληνική Γλώσσα της Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να διδαχθούν μέσω των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου -μεταξύ άλλων- τα εξής:

 • να αναγνωρίζουν τη δομή μιας παραγράφου και τις τεχνικές ανάπτυξής της
 • τις συνδετικές λέξεις που συνέχουν εκτενέστερα κείμενα
 • να διακρίνουν τη βασική από τις δευτερεύουσες πληροφορίες σε ένα κείμενο
 • να εντοπίζουν τις λέξεις-κλειδιά και να αποδίδουν με τίτλο το θέμα του κειμένου
 • να απεικονίζουν διαγραμματικά τη δομή ποικίλων κειμένων
 • να προχωρούν στη διαδικασία της περίληψης ενός κειμένου με τη χρήση πλαγιότιτλων στις παραγράφους
 • να συσχετίζουν τα δομικά συστατικά του κειμένου με το κειμενικό είδος και τις περιστάσεις επικοινωνίας
 • να αντιληφθούν τη λειτουργία του υποκειµένου στην πρόταση και να συνειδητοποιήσουν τις διάφορες µορφές του υποκειµένου (ουσιαστικό, αντωνυµία, πρόταση)
 • να προχωρούν στη σύνθεση µε αχώριστα µόρια, λόγια και µη
 • να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των γραμματικοσυντακτικών και λεξιλογικών επιλογών τους στη διαμόρφωση του κατάλληλου επικοινωνιακά ύφους να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα επιχειρήματα που προβάλλονται σε ένα κείμενο
 • να αναγνωρίζουν τα κειμενικά είδη της περιγραφής, της αφήγησης και της επιχειρηματολογίας

Επιπλέον, θα διδαχθούν τα εξής γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα: παρεπόμενα του ρήματος (διαθέσεις, φωνές, εγκλίσεις, τροπικότητες, ποιόν ενέργειας, χρόνοι, αριθμοί, πρόσωπα), ενεργητική και παθητική σύνταξη, προσωπική και απρόσωπη σύνταξη, επιρρηματικοί προσδιορισμοί, αντωνυμίες, παραθετικά επιθέτων, σύγκριση, σχηματισμός λέξεων με σύνθεση, ετυμολογικά συγγενείς λέξεις.

Όλα τα παραπάνω, οι καθηγητές θα έχουν την ευχέρεια να τα πραγματευτούν μέσα από ενότητες που αφορούν τα ταξίδια, την οικογένεια, την φιλία, το σχολείο, την εργασία, την ενημέρωση και τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.