Η B΄ Γυμνασίου  Ομολογουμένως από τις πλέον απαιτητικές τάξεις. Πρόκειται για την τάξη όπου ο μαθητής α) συνεχίζει με την ύλη που διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία  και β) έρχεται σε επαφή με δυο καινούρια μαθήματα , τη φυσική και τη χημεία. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Β΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μας  θα συλλάβει εξαρχής όλες τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύονται τα μαθήματα της φυσικής και της χημείας . Έτσι, όλοι οι μαθητές θα εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη της Τάξης τους, ώστε και οι ίδιοι να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και οι βαθμοί του σχολείου τους να επιβεβαιώσουν και να επιβραβεύσουν την προσπάθειά τους.

Στην Β’ Γυμνασίου γίνεται η εισαγωγή των μαθητών στον συναρπαστικό κόσμο της χημείας και της αντίληψης του από τι αποτελείται ο κόσμος που μας περιβάλει. Οι μαθητές  κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων είναι σε θέση:

  • Να ξεχωρίζουν τις καταστάσεις και τις ιδιότητες της Ύλης καθώς και με ποιες διεργασίες συνδέονται μεταξύ τους.
  • Να γνωρίζουν πως λειτουργεί το νερό, τόσο μέσω της χημικής σύστασής του καθώς και ως διαλύτης και να ξεχωρίζουν τι είναι μείγμα και τι διάλυμα.
  • Να κατανοήσουν και να μάθουν πως λειτουργεί η περιεκτικότητα καθώς και το πώς να λύνουν σύντομα και περιεκτικά ασκήσεις πάνω στο αντικείμενο.
  • Να καταλάβουν τι είναι το άτομο και τι μόριο, και ποιες είναι οι διαφορές τους καθώς και το πώς ξεχωρίζουμε τα Ιόντα.
  • Να κατανοήσουν τι είναι μια χημική εξίσωση και να μπορούν να λύνουν ασκήσεις με αυτές.
  • Να γνωρίζουν τη σύσταση του Ατμοσφαιρικού Αέρα, από ποια σωματίδια και ενώσεις αποτελείται καθώς και πως αυτά λειτουργούν, αλλά και πως ο αέρας ρυπαίνεται και τι είναι ρύποι.
  • Εν συντομία να καταλάβει τις κατηγορίες έδαφος και υπέδαφος καθώς και πως αυτό μολύνεται.