Η B΄ Γυμνασίου  oμολογουμένως από τις πλέον απαιτητικές τάξεις. Πρόκειται για την τάξη όπου ο μαθητής α) συνεχίζει με την ύλη που διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία  και β) έρχεται σε επαφή με δυο καινούρια μαθήματα , τη φυσική και τη χημεία. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Β΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μας  θα συλλάβει εξαρχής όλες τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύονται τα μαθήματα της φυσικής και της χημείας . Έτσι, όλοι οι μαθητές θα εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη της Τάξης τους, ώστε και οι ίδιοι να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και οι βαθμοί του σχολείου τους να επιβεβαιώσουν και να επιβραβεύσουν την προσπάθειά τους.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Με τη διδασκαλία της φυσικής στη B γυμνασίου γίνεται μια προσπάθεια ο μαθητής να έρθει σε επαφή με τα πρώτα μεγέθη της φυσικής και να γίνει η εισαγωγή του τόσο στο Μηχανικό κομμάτι της όσο και στο Ενεργειακό κομμάτι της. Οι μαθητές  κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων επιδιώκεται:

  • Να μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά μεγέθη όπως μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση.
  • Να καταλάβουν τις διαφορές των κινήσεων και τους 3 νόμους του Νεύτωνα.
  • Να έρθουν σε επαφή με το ενεργειακό κομμάτι της φυσικής.
  • Να μπορούν να συνδέσουν όλα τα μεγέθη με τις μονάδες μέτρησής τους.
  • Να μπορούν να λύνουν άμεσα ασκήσεις, τόσο θεωρητικές όσο και εμπέδωσης καθώς και πιο σύνθετα προβλήματα.