Η B΄ Γυμνασίου  ομολογουμένως από τις πλέον απαιτητικές τάξεις. Πρόκειται για την τάξη όπου ο μαθητής α) συνεχίζει με την ύλη που διδάχτηκε την προηγούμενη χρονιά σε Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία  και β) έρχεται σε επαφή με δυο καινούρια μαθήματα , τη φυσική και τη χημεία. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Β΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μας  θα συλλάβει εξαρχής όλες τις επιστημονικές έννοιες που πραγματεύονται τα μαθήματα της φυσικής και της χημείας . Έτσι, όλοι οι μαθητές θα εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη της Τάξης τους, ώστε και οι ίδιοι να νιώθουν αυτοπεποίθηση και να είναι αποτελεσματικοί, αλλά και οι βαθμοί του σχολείου τους να επιβεβαιώσουν και να επιβραβεύσουν την προσπάθειά τους.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Με τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στη Β΄ Γυμνασίου επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τον αρχαίο ελληνικό λόγο και να μπορούν να:

  • αναγνωρίζουν μέσα σε ένα κείμενο: τους τύπους των ουσιαστικών και επιθέτων της γ’ κλίσης τους ρηματικούς τύπους της οριστικής των βαρύτονων ρημάτων στη μέση φωνή τους ρηματικούς τύπους της υποτακτικής και της προστακτικής των βαρύτονων ρημάτων και στις δύο φωνές, ενεργητική και μέση τους τύπους της ερωτηματικής, αναφορικής και αόριστης αντωνυμίας και τη σημασιολογική τους διάκριση παρά τις μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ τους (ερωτηματική, αόριστη) ή με άλλα μέρη του λόγου (αναφορικές αντωνυμίες, άρθρα, ειδικός σύνδεσμος ὃτι)
  • διαπιστώσουν πώς σχηματίζονται οι λέξεις της αρχαίας ελληνικής μέσα από τη διαδικασία της σύνθεσης, καθώς και ομοιότητες και διαφορές στο σημασιολογικό επίπεδο της α.ε. και της νέας ελληνικής γλώσσας.
  • κατανοήσουν τη συντακτική λειτουργία του αντικειμένου και να διακρίνουν το άμεσο και το έμμεσο,
  • προσεγγίσουν τη δομή του αρχαίαου ελληνικού λόγου σε πιο σύνθετες μορφές (το απαρέμφατο ως ρήμα και ως όνομα, ταυτοπροσωπία και ετεροπροσωπία και της μετοχής ως ρήμα και ως όνομα, απλή αναφορά στα είδη της, εξοικείωση με την έννοια της επιθετικής μετοχής).
  • προσδιορίσουν τη συντακτική λειτουργία των προσδιορισμών και να εξοικειωθούν με τους ονοματικούς προσδιορισμούς και ιδιαίτερα με τους επιθετικούς.