Η Γ΄ Γυμνασίου  είναι η πιο απαιτητική τάξη του γυμνασίου. Στόχος αυτής της τάξης είναι αφενός να κατακτήσουν οι μαθητές την ύλη της Γ΄ Γυμνασίου στο σύνολό της και αφετέρου να μην έχουν κανένα κενό από τις προηγούμενες  τάξεις του γυμνασίου, προκειμένου να γίνει η μετάβασή τους στο λύκειο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ & Β΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Γ΄ Γυμνασίου. Έτσι, οι μαθητές που μας γνώρισαν και μας εμπιστεύτηκαν από τις προηγούμενες τάξεις θα συνεχίσουν μαζί μας τη μεθοδική και λεπτομερή δουλειά, ενώ οι μαθητές που φέτος θα μας εμπιστευτούν θα εντυπωσιαστούν από το προσωπικό ενδιαφέρον και την  προσπάθεια των καθηγητών προκειμένου να χτίσουμε μαζί τις υποδομές για το Λύκειο.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Στόχος του μαθήματος η εισαγωγή καινούργιων εννοιών καθώς και η επανάληψη  προηγούμενων. Πιο συγκεκριμένα στόχος των διαδικτυακών μαθημάτων είναι:

 • η επανάληψη-συμπλήρωση πράξεων με πραγματικούς αριθμούς,
 • η κατανόηση αξιοσημείωτων ταυτοτήτων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η κατανόηση παραγοντοποίησης αλγεβρικών παραστάσεων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η επανάληψη εξισώσεων πρώτου βαθμού, από προηγούμενες τάξεις,
 • η επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου αλλά και παραγοντοποίησης,
 • η επίλυση ανισώσεων πρώτου βαθμού,
 • η επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, με αλγεβρική αλλά και γραφική μέθοδο επίλυσης (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η έννοια της πιθανότητας και προβλήματα με αυτά(εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η έννοια της ισότητας τριγώνων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η έννοια του θεωρήματος του Θαλή,
 • η έννοια της ομοιότητας τριγώνων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • οι τριγωνομετρικοί αριθμοί αμβλειών γωνιών (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • οι σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας,
 • οι νόμος των ημιτόνων – νόμος των συνημιτόνων.