Η Γ΄ Γυμνασίου  είναι η πιο απαιτητική τάξη του γυμνασίου. Στόχος αυτής της τάξης είναι αφενός να κατακτήσουν οι μαθητές την ύλη της Γ΄ Γυμνασίου στο σύνολό της και αφετέρου να μην έχουν κανένα κενό από τις προηγούμενες  τάξεις του γυμνασίου, προκειμένου να γίνει η μετάβασή τους στο λύκειο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ & Β΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Γ΄ Γυμνασίου. Έτσι, οι μαθητές που μας γνώρισαν και μας εμπιστεύτηκαν από τις προηγούμενες τάξεις θα συνεχίσουν μαζί μας τη μεθοδική και λεπτομερή δουλειά, ενώ οι μαθητές που φέτος θα μας εμπιστευτούν θα εντυπωσιαστούν από το προσωπικό ενδιαφέρον και την  προσπάθεια των καθηγητών προκειμένου να χτίσουμε μαζί τις υποδομές για το Λύκειο.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Οι μαθητές στην Γ΄ Γυμνασίου παίρνουν τα εφόδια για τη χημεία, αλλά και όχι μόνο, του λυκείου. Έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με έννοιες όπως Χημική Ένωση, περιοδικός πίνακας, αντίδραση. Είναι λοιπόν βασικό οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων να μπορούν:

  • Να καταλάβουν τι είναι οξύ, βάση, άλας καθώς και τις ιδιότητές τους και πως αυτά διαχωρίζονται και συνδέονται μεταξύ τους.
  • Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν σωστά τους ορισμούς του Αrrhenius για τα οξέα και τις βάσεις και να μπορούν να κάνουν τι ασκήσεις που περιέχονται.
  • Να καταλάβουν την κλίμακα του PH και με σύντομο και περιεκτικό τρόπο να δουλεύουν πάνω στις αντίστοιχες ασκήσεις.
  • Να κατανοήσουν την λειτουργία της Αντίδρασης Εξουδετέρωσης και πώς θα δουλεύουν με αυτήν συνδυάζοντας τις αντιδράσεις μεταξύ διαφόρων οξέων και βάσεων.
  • Να έρθουν σε επαφή με τον περιοδικό πίνακα και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν και να μπορούν όχι μόνο να καταλαβαίνουν που τοποθετείται κάθε ένα από αυτά, αλλά και γιατί.
  • Να έρθουν σε επαφή με τη χημεία του άνθρακα και να κατανοήσουν τα κομμάτια της θεωρίας πάνω σε αυτό και να μπορούν να λειτουργούν με άνεση στις αντίστοιχες ασκήσεις.