Η Γ΄ Γυμνασίου  είναι η πιο απαιτητική τάξη του γυμνασίου. Στόχος αυτής της τάξης είναι αφενός να κατακτήσουν οι μαθητές την ύλη της Γ΄ Γυμνασίου στο σύνολό της και αφετέρου να μην έχουν κανένα κενό από τις προηγούμενες  τάξεις του γυμνασίου, προκειμένου να γίνει η μετάβασή τους στο λύκειο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ & Β΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Γ΄ Γυμνασίου. Έτσι, οι μαθητές που μας γνώρισαν και μας εμπιστεύτηκαν από τις προηγούμενες τάξεις θα συνεχίσουν μαζί μας τη μεθοδική και λεπτομερή δουλειά, ενώ οι μαθητές που φέτος θα μας εμπιστευτούν θα εντυπωσιαστούν από το προσωπικό ενδιαφέρον και την  προσπάθεια των καθηγητών προκειμένου να χτίσουμε μαζί τις υποδομές για το Λύκειο.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Κατά τη διδασκαλία της Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου ο μαθητής έρχεται σε επαφή και μαθαίνει να αναγνωρίζει τα φαινόμενα του Ηλεκτρισμού και της Ατομικής Ενέργειας καθώς και της Οπτικής.

Ο  μαθητής κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μαθαίνει:

  • Να αναγνωρίζει τα διαφορετικά είδη Ηλέκτρισης και την λειτουργία του Ηλεκτρικού ρεύματος
  • Να αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει τα ηλεκτρικά κυκλώματα κατά τον τρόπο σύνδεσής τους.
  • Να καταλαβαίνει την λειτουργία του Ν.Coulomb σε όλες τις πιθανές εκδοχές που θα συναντήσει καθώς και να διαχειρίζεται και να λύνει τις ασκήσεις πάνω σε αυτόν.
  • Να μπορεί να λύσει κάθε πιθανή άσκηση συνδεσμολογίας κυκλωμάτων.
  • Να αντιληφθεί την λειτουργία του φωτός και τους νόμους που το διέπουν καθώς και να μπορεί με ευκολία να λύσει τις αντίστοιχες ασκήσεις .
  • Να κατανοεί τα ατομικά φαινόμενα.