Η Γ΄ Γυμνασίου  είναι η πιο απαιτητική τάξη του γυμνασίου. Στόχος αυτής της τάξης είναι αφενός να κατακτήσουν οι μαθητές την ύλη της Γ΄ Γυμνασίου στο σύνολό της και αφετέρου να μην έχουν κανένα κενό από τις προηγούμενες  τάξεις του γυμνασίου, προκειμένου να γίνει η μετάβασή τους στο λύκειο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ & Β΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Γ΄ Γυμνασίου. Έτσι, οι μαθητές που μας γνώρισαν και μας εμπιστεύτηκαν από τις προηγούμενες τάξεις θα συνεχίσουν μαζί μας τη μεθοδική και λεπτομερή δουλειά, ενώ οι μαθητές που φέτος θα μας εμπιστευτούν θα εντυπωσιαστούν από το προσωπικό ενδιαφέρον και την  προσπάθεια των καθηγητών προκειμένου να χτίσουμε μαζί τις υποδομές για το Λύκειο.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να αναγνωρίζουν τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, να επισημαίνουν δομές στο αρχαίο κείμενο αντίστοιχες με εκείνες της νέας ελληνικής αλλά και να αποδίδουν το αρχαίο κείμενο σε ορθό νεοελληνικό λόγο. Επιπλέον, επιχειρείται να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ό,τι δεν επιβιώνει στη ν.ε. (αναγνωριστικός γραμματισμός) και να  σχηματίζουν ό,τι επιβιώνει, καθώς και ό,τι υπηρετεί το λόγιο χρηστικό επίπεδό της, σε ό,τι αφορά:

  • τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων,
  • τος τύπους των ουσιαστικών ἡ γυνή και ὁ παῖς,
  • τους τύπους της οριστικής – επαναληπτικής αντωνυμίας,
  • τους τύπους της ευκτικής ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων,
  • τους ρηματικούς και ονοματικούς τύπους του αορίστου β΄ ε.φ. και μ.φ.,
  • τους τύπους των παθητικών χρόνων,
  • τις μορφές και τη λειτουργία του ποιητικού αιτίου – την παθητική σύνταξη,
  • τα είδη του μορίου ἄν,
  • την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση προτάσεων,
  • τις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (είδη, εισαγωγή, συντακτική θέση).