Η Α΄ Γυμνασίου σηματοδοτεί τη μετάβαση του παιδιού από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η μετάβαση αυτή να είναι ομαλή και επιτυχημένη. Αν ένα παιδί στο ξεκίνημά του βιώσει την επιτυχία αυτό θα του δώσει το κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Στόχος του μαθήματος είναι η ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών/τριών, μέσω της ανάπτυξης και των γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) καθώς και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.  Μετά τη λήξη των διαδικτυακών μαθημάτων τα παιδιά θα είναι σε θέση να προβούν σε:

  • αναγνώριση των κειμενικών ειδών (αφήγηση, επιχειρηματολογία, πολυτροπικά κείμενα), και των επικοινωνιακών συνθηκών των κειμένων (πομπός, μήνυμα, δέκτης κ.ά.),
  • κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, σύνθεση διαγράμματος, παραγράφου και περίληψης,
  • την κατάκτηση των βασικών δομών της ελληνικής γλώσσας,
  • γραμματικο-συντακτική αναγνώριση προτάσεων, ονοματικών φράσεων – επιθετικών προσδιορισμών, κλίση ουσιαστικών – επιθέτων, αναγνώριση και σύνθεση ρημάτων, αναγνώριση και κατανόηση των πτώσεων και των λειτουργιών τους, επίγνωση οριστικού και αόριστου άρθρου, κατανόηση παρατακτικής και υποτακτικής σύνδεση αλλά και του ασύνδετου σχήματος.

Όλα τα παραπάνω θα διδαχθούν μέσω κειμένων και πηγών που αντλούνται από τους εξής θεματικούς άξονες: Σχολείο, Φύση Υγεία και Διατροφή, Θέατρο/κινηματογράφος, Δραστηριότητες, Ο κόσμος μέσα από την οθόνη/ εικόνα, Αθλητισμός, Γνώση, Τόπος και πολιτισμός.