Η Α΄ Γυμνασίου σηματοδοτεί τη μετάβαση του παιδιού από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η μετάβαση αυτή να είναι ομαλή και επιτυχημένη. Αν ένα παιδί στο ξεκίνημά του βιώσει την επιτυχία αυτό θα του δώσει το κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Στόχος του μαθήματος είναι η επανάληψη-υπενθύμιση εννοιών και διαδικασιών που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στο Δημοτικό, τόσο στον τομέα της άλγεβρας όσο και της γεωμετρίας, η περαιτέρω εμβάθυνση αυτών καθώς και η διδασκαλία καινούργιων εννοιών εξ ’ολοκλήρου. Πιο συγκεκριμένα στόχος των διαδικτυακών μαθημάτων είναι:

  • η κατανόηση και αντιμετώπιση δυσκολιών φυσικών αριθμών, κλασμάτων, δεκαδικών, εισαγωγή αλγεβρικών συμβόλων και κατανόηση μαθηματικών προβλημάτων, καθώς και μετατροπής αυτών σε μαθηματικές σχέσεις,
  • η κατανόηση προβλημάτων με ποσοστά, σύνδεση αυτών με κλάσματα, δεκαδικούς,
  • η αντιμετώπιση προβλημάτων με εξισώσεις, καθώς και η παραγωγή αλγεβρικών παραστάσεων που εκφράζουν ένα πρόβλημα,
  • η εισαγωγή στους αρνητικούς αριθμούς (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
  • η αναγνώριση, περιγραφή και αναπαράσταση γεωμετρικών εννοιών από μαθητές,
  • η απόκτηση ευελιξίας στον τρόπο της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών, μελέτη και αιτιολόγηση ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων,
  • η κατανόηση συμμετρίας σχημάτων και κατασκευής αυτών ,
  • η κατανόηση ιδιοτήτων των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.