Η Α΄ Γυμνασίου σηματοδοτεί τη μετάβαση του παιδιού από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η μετάβαση αυτή να είναι ομαλή και επιτυχημένη. Αν ένα παιδί στο ξεκίνημά του βιώσει την επιτυχία αυτό θα του δώσει το κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Η μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής είναι μια πορεία προς τη γλωσσική αυτογνωσία του μαθητή και ένα εφαλτήριο για βαθιά κατανόηση της Ελληνικής. Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων οι μαθητές επιδιώκεται:

  • να αντιληφθούν τις διαλεκτικές διαφορές της αρχαίας και να τις συγκρίνουν με τις αντίστοιχες της νέας ελληνικής,
  • να εξοικειωθούν με τον τρόπο που οργανώνεται ένα αρχαίο κείμενο,
  • να προσεγγίζουν τα γλωσσικά φαινόμενα μέσα από την αναγνώρισή τους στα κείμενα,
  • να αναζητούν τις βασικές δομές της αρχαίας γλώσσας, εστιάζοντας σε όσα διαφέρουν από τη σύγχρονη αλλά και να ανιχνεύουν τη λειτουργία μερικών βασικών, συντακτικών φαινομένων μέσα στο κείμενο (υποκείμενο/ΟΦ – κατηγόρημα/ΡΦ),
  • να μάθουν να αναγνωρίζουν μέσα στο κείμενο τους τύπους των ουσιαστικών και επιθέτων της Α΄ και Β΄ κλίσης και ιδιαιτέρως τη δοτική, τους τύπους των χρόνων της οριστικής ε.φ. των βαρύτονων ρημάτων και ιδιαιτέρως τους τύπους του παρακειμένου, όπου παρουσιάζεται το φαινόμενο του αναδιπλασιασμού, τα απαρέμφατα και τις μετοχές, τα οποία εμφανίζονται στη ν.ε. γλώσσα με διαφορετική μορφή, τους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών και των δεικτικών αντωνυμιών οὗτος, αὕτη, τοῦτο και να τους συνδέουν με την κλίση του ρήματος,
  • να δημιουργούν, με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων, το διάγραμμα του κειμένου,
  • να διερευνούν μέσω της ετυμολογίας πώς δημιουργούνται οι λέξεις και πως μπορούν να προχωρήσουν στην παραγωγή και τη σύνθεση λέξεων,
  • εξοικειωθούν με τα γραφικά σύμβολα και τα βασικά χαρακτηριστικά της α.ε. στο φωνολογικό επίπεδο,
  • αντιληφθούν την αξία της δασείας, τόσο για την αρχαία όσο και για ορισμένες σύνθετες και παράγωγες λέξεις της νέας ελληνικής.