Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.

Τα θερινά ομαδικά μαθήματα της Γ Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2024-2025 ξεκινούν 17/6 έχουν διάρκεια 5 εβδομάδων και ολοκληρώνονται 19/7.
Τα χειμερινά μαθήματα  ξεκινούν στις 2/9.

Δωρεάν υπηρεσίες παροχές:

 • Φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος σε ηλεκρονική μορφη.
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης.
 • Συμβουλευτική για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
 • 3 ώρες συνεδρία με ψυχολόγο για την διαχείριση άγχους και τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης.

 

 • Τα τμήματα αποτελούνται από 3 εως 5 παιδιά.
 • Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50′.

Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Έκθεση

2,5/ ώρες

Μαθηματικά

5/ ώρες

ΑΕΠΠ

3/ ώρες

ΑΟΘ

3/ ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 13,5 ΩΡΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
360€
ΓΚΡΟΥΠ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
550€

Επιλέγοντας ένας υποψήφιος το 4ο επιστημονικό πεδίο διεκδικεί μια θέση σε σχολές όπως

α) η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, οι οικονομικές σχολές καθώς και οι σχολές πληροφορικής.

β) σε σχολές που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όπως τα ΤΕΦΑΑ, παιδαγωγικές σχολες και αστυνομικές σχολές. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η νεοελληνική γλώσσα & λογοτεχνία, τα μαθηματικά, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας . Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε πτώση των βάσεων στις σχολές αυτού του πεδίου κυρίως λόγω των χαμηλών επιδόσεων που παρατηρήθηκαν στο μάθημα των μαθηματικών. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις πρόσφορες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για αύξηση της ύλης που αγγίσει ακόμα και το 40%  σε αρκετές περιπτώσεις καθίσταται επιβεβλημένη η έγκαιρη και άρτια οργανωμένη προετοιμασία των υποψηφίων προκειμένου να επιτύχουν στη σχολή της επιλογής τους. Οι μαθητές του smartclass κατόρθωσαν να πετύχουν το στόχο τους, όπως επιβεβαιώνεται από τη λίστα των επιτυχόντων μας.

Καταλυτικός παράγοντας αυτής της επιτυχούς πορείας είναι

 • η εξαιρετική κατάρτιση και μεταδοτικότητα των συνεργατών του φροντιστηρίου,
 • η οργανωμένη προσέγγιση του μαθητή.
 • οι υψηλού επιπέδου φροντιστηριακές σημειώσεις,
 • τα προσεγμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • και η ψυχολογική στήριξη των μαθητών μας σ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Ποια μαθήματα διδάσκονται:

Νέα Ελληνική Γλώσσα  και  Νεοελληνική Λογοτεχνία

Ο σκοπός της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο είναι οι μαθητές να κατακτήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας τους  ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος  χρησιμοποιώντας με επάρκεια και συνείδηση το λόγο στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις.

Ειδικότερα με τα διαδικτυακά μαθήματα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσα της Γ΄ Λυκείου επιδιώκεται οι μαθητές μας με τη σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αλλά και με τη χρήση των εξαιρετικών φροντιστηριακών μας βοηθημάτων να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στο μάθημα της έκθεσης.

Τι διδάσκεται στο μάθημα της έκθεσης και της λογοτεχνίας

  1. Η πρώτη άσκηση της έκθεσης είναι η περίληψη. Στόχος του διαδικτυακού μαθήματος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν και να εξελίξουν την αφαιρετική και συνθετική ικανότητά τους προκειμένου να είναι σε θέση να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περίληψη του κειμένου που τους δίνεται.
  2. Εξασκούνται οι μαθητές στην επίλυση ασκήσεων οι οποίες καλύπτουν το 35/100 της βαθμολογίας τους. Στόχος μας εδώ είναι τα παιδιά να φτάσουν στο επίπεδο να είναι αλάνθαστα (35/35) στην διαχείριση τέτοιου είδους ασκήσεων. Συγκεκριμένα διδάσκονται πως :
  • να διακρίνουν και να αξιολογούν τους τρόπους και τα μέσα πειθούς, το είδος της συλλογιστικής πορείας σε έναν συλλογισμό, τους τρόπους και τα μέσα πειθούς στη διαφήμιση, στον πολιτικό  και στον επιστημονικό λόγο
  • να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ του δοκιμίου, του άρθρου και της επιφυλλίδας
  • να αναγνωρίζουν τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου
  • να επισημαίνουν τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι
  • να εντοπίζουν και να αιτιολογούν επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:
   • ενεργητικής ή παθητικής φωνής
   • συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης) μακροπερίοδου ή μη λόγου
   • παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου ρηματικών ή ονοματικών συνόλων
   • αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
   • των σημείων της στίξης
  • να βρίσκουν συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, κ.ά.
  • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση
  1. Εξασκούνται στη συγγραφή της έκθεσης, η συγγραφή της οποίας αντιστοιχεί στο 40/100 της συνολικής βαθμολογίας.. Συγκεκριμένα μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές :
  • αποκτούν πρωτότυπες ιδέες τις οποίες και εξελίσσουν και μαθαίνουν να τις τεκμηριώνουν με σαφήνεια εξασφαλίζοντας την επιδιωκόμενη νοηματική ενότητα και αλληλουχία.
  • Εμπλουτίζουν τον λεκτικό και εκφραστικό τους πλούτο επιλέγοντας την κατάλληλη γλωσσική ποικιλία ανάλογα με το είδος του κειμένου και το επικοινωνιακό πλαίσιο..
  • Εξασκούνται στην ορθογραφία και στη σωστή χρήση των σημείων στίξης.

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου

Κατά την έναρξη της διδακτέας ύλης, το περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου είναι σημείο αναφοράς για τα επόμενα. Οι περισσότερες από τις έννοιες που περιέχονται είναι ήδη γνωστές στους μαθητές. Γι’ αυτό η διδασκαλία δεν πρέπει να στοχεύει στην εξ’ υπαρχής αναλυτική παρουσίαση γνωστών εννοιών, αλλά στο να δίνει “αφορμές” στους μαθητές να ανατρέχουν στα βιβλία των προηγούμενων τάξεων και να επαναφέρουν στη μνήμη τους γνωστές έννοιες και προτάσεις που θα τις χρειαστούν στα επόμενα.

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων γίνεται:

 • Επανάληψη και εμβάθυνση στις έννοιες της μονοτονίας, των ακρότατων και της άρτιας-περιττής συνάρτησης.
 • Εισαγωγή στις έννοιες της ισότητας, της σύνθεσης συναρτήσεων, της συνάρτησης 1-1 και της αντίστροφης συνάρτησης.
 • Χρήση και ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων.
 • Εισαγωγή στο όριο συνάρτησης. Στην ενότητα αυτή δεν έχει νόημα μια άσκοπη ασκησιολογία που οι μαθητές υπολογίζουν όρια, κάνοντας χρήση αλγεβρικών δεξιοτήτων. Στη λύση των ασκήσεων να ζητείται από τους μαθητές να τονίζουν τις ιδιότητες των ορίων που χρησιμοποιούν, ώστε οι ασκήσεις αυτές να αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο από πλευράς Ανάλυσης, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κατανόησης από τους μαθητές της έννοιας του ορίου.
 • Διδασκαλία της συνέχειας συνάρτησης.
 • Διδασκαλία του Θεωρήματος Bolzano.
 • Εισαγωγή στην έννοια της παραγώγου.
 • Διδασκαλία της εφαπτομένης γραφικής παράστασης συνάρτησης.
 • Εισαγωγή στην έννοια του ρυθμού μεταβολής. Σε αυτό το σημείο γίνεται κατανοητή από τους μαθητές η έννοια της παραγώγου στις εφαρμογές.
 • Διδασκαλία του Θεωρήματος Μέσης Τιμής και του Θεωρήματος Rolle.
 • Εισαγωγή στον Ολοκληρωτικό Λογισμό.

ΑΕΠΠ

Η Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ( ΑΕΠΠ ) είναι ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα του τομέα Οικονομίας και Πληροφορικής. Είναι ένα αρκετά απαιτητικό μάθημα κατά το οποίο ο  μαθητής μαθαίνει ουσιαστικά  να προγραμματίζει. Χρειάζεται ιδαίτερη προσπάθεια και εξάσκηση, έτσι ώστε να καταφέρει να επιλύσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα θέματα των πανελληνίων.

Συγκεκριμένα στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι δομές ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης και τα υποπρογράμματα.

Στο τέλος, τα θέματα καλύπτουν όλη την ύλη και κάθε κεφάλαιο πίνακες σχετίζεται άμεσα με τα προηγούμενα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει σωστή κατανόηση της ύλης από το 1ο κιόλας μάθημα. Το θετικό είναι ότι το ΑΕΠΠ δεν έχει προαπαιτούμενα, οπότε ένας μαθητής με σωστή προετοιμασία και καθοδήγηση, όπως γίνεται από την ομάδα των καθηγητών του smartclass, μπορεί να φτάσει  σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Η βιολογία γενικής της Γ’ λυκείου παρουσιάζει στο μαθητή βασικές ενότητες που έχουν να κάνουν με την Υγεία του ανθρώπου, το Περιβάλλον και την Εξέλιξη των οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής μέσω των διαδικτυακών μαθημάτων θα είναι σε θέση με τη βοήθεια διαγραμμάτων, εικόνων και σημειώσεων που του παρέχονται:

 • Να κατανοήσει πολύ καλύτερα τους παράγοντες που απειλούν την υγεία του, τα κυριότερα νοσήματα, τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
 • Να γνωρίσει τις επιπτώσεις των ουσίων που προκαλούν εθισμό και τρόπους που μπορεί να διαφυλάξει την υγεία τόσο τη δική του, όσο και των γύρω του.
 • Να γνωρίσει την δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος και τη σημαντικότητα της διαφύλαξής του.
 • Να έρθει σε επαφή με σοβαρά περιβαλλοντικά πρόβλημα της βιόσφαιρας που έχει προκαλέσει κυρίως η ανθρώπινη δραστηριότητα.
 • Να αποκτήσει βασική γνώση για την προέλευση και την εξέλιξη των ειδών, περιλαμβανομένου του ανθρώπου.

Μέσα από την αναλυτική και μεθοδευμένη διδασκαλία των 3 ων ενοτήτων σε συνδυασμό με τα τακτικά διαγωνίσματα οι μαθητές μπορούν να αγγίξουν το άριστα και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση τους στις επιστήμες υγείας