Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Τα ομαδικά μαθήματα της Γ΄ Λυκείου  για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε στις 01 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Έκθεση

2,5/ ώρες

Ιστορία

2,5/ ώρες

Λατινικά

3,5/ ώρες

Αρχαία

5,5/ ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 14,5 ΩΡΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
360€

ΓΚΡΟΥΠ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
550€

Το  1ο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σχολών είναι ένα , ομολογουμένως,  δύσκολο πεδίο μεγάλου ανταγωνισμού στο οποίο ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων δεν κατορθώνει να περάσει το κατώφλι των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα  & Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά,  η Ιστορία, και η Κοινωνιολογία. Σ αυτό το ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πεδίο οι μαθητές του smartclass κατέγραψαν θεαματική επιτυχία, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από τη λίστα των επιτυχόντων μας.

Καταλυτικός παράγοντας αυτής της επιτυχούς πορείας είναι

 • η εξαιρετική κατάρτιση και μεταδοτικότητα των συνεργατών του φροντιστηρίου,
 • η οργανωμένη προσέγγιση του μαθητή.
 • οι υψηλού επιπέδου φροντιστηριακές σημειώσεις,
 • τα προσεγμένα διαγωνίσματα προσομοίωσης
 • και η ψυχολογική στήριξη των μαθητών μας σ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Ποια μαθήματα διδάσκονται:

Νέα Ελληνική Γλώσσα  και  Νεοελληνική Λογοτεχνία

Ο σκοπός της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο είναι οι μαθητές να κατακτήσουν το βασικό όργανο επικοινωνίας τους  ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, αποκτώντας τις απαραίτητες για την ηλικία τους γνώσεις της λειτουργίας του γλωσσικού συστήματος  χρησιμοποιώντας με επάρκεια και συνείδηση το λόγο στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις.

Ειδικότερα με τα διαδικτυακά μαθήματα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσα της Γ΄ Λυκείου επιδιώκεται οι μαθητές μας με τη σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αλλά και με τη χρήση των εξαιρετικών φροντιστηριακών μας βοηθημάτων να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στο μάθημα της έκθεσης.

Τι διδάσκεται στο μάθημα της έκθεσης και της λογοτεχνίας

 1. Η πρώτη άσκηση της έκθεσης είναι η περίληψη. Στόχος του διαδικτυακού μαθήματος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν και να εξελίξουν την αφαιρετική και συνθετική ικανότητά τους προκειμένου να είναι σε θέση να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περίληψη του κειμένου που τους δίνεται.
 2. Εξασκούνται οι μαθητές στην επίλυση ασκήσεων. Στόχος μας εδώ είναι τα παιδιά να φτάσουν στο επίπεδο να είναι αλάνθαστα στην διαχείριση τέτοιου είδους ασκήσεων. Συγκεκριμένα διδάσκονται πως :
 • να διακρίνουν και να αξιολογούν τους τρόπους και τα μέσα πειθούς, το είδος της συλλογιστικής πορείας σε έναν συλλογισμό, τους τρόπους και τα μέσα πειθούς στη διαφήμιση, στον πολιτικό  και στον επιστημονικό λόγο
 • να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ του δοκιμίου, του άρθρου και της επιφυλλίδας
 • να αναγνωρίζουν τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου
 • να επισημαίνουν τους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι παράγραφοι
 • να εντοπίζουν και να αιτιολογούν επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:
  • ενεργητικής ή παθητικής φωνής
  • συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρόνου/έγκλισης) μακροπερίοδου ή μη λόγου
  • παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου ρηματικών ή ονοματικών συνόλων
  • αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
  • των σημείων της στίξης
 • να βρίσκουν συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, κ.ά.
 • να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση
 1. Εξασκούνται στη συγγραφή της έκθεσης,. Συγκεκριμένα μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές :
 • αποκτούν πρωτότυπες ιδέες τις οποίες και εξελίσσουν και μαθαίνουν να τις τεκμηριώνουν με σαφήνεια εξασφαλίζοντας την επιδιωκόμενη νοηματική ενότητα και αλληλουχία.
 • Εμπλουτίζουν τον λεκτικό και εκφραστικό τους πλούτο επιλέγοντας την κατάλληλη γλωσσική ποικιλία ανάλογα με το είδος του κειμένου και το επικοινωνιακό πλαίσιο..
 • Εξασκούνται στην ορθογραφία και στη σωστή χρήση των σημείων στίξης.