Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Τα μαθήματα της Α΄ Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ξεκινάνε 04 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Α΄ Λυκείου! Εύλογα το σύνολο των καθηγητών θα υποστηρίξουν ότι πρόκειται για τη βασικότερη τάξη του Λυκείου για 2 λόγους

 

α)  Η ύλη όλων των βασικών μαθημάτων – άλγεβρας, γεωμετρίας, φυσικής, χημείας, έκθεσης και αρχαίων- αποτελεί προαπαιτούμενο της υλής των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της  λυκείου.

β) Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα για πρώτη φορά με τις εξετάσεις της Τράπεζας Θεμάτων

 

Οι καθηγητές του smartclass  με πραγματικό ενδιαφέρον στέκονται δίπλα στους μαθητές και τους βοηθούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της λυκειακής βαθμίδας αλλά και να προετοιμαστούν άριστα για τις εξετάσεις της τράπεζας θεμάτων.

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση

2/ ώρες

Μαθηματικά

4/ ώρες

Φυσική

2/ ώρες

Χημεία

1,5/ ώρες

Αρχαία

2/ ώρες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 11,5 ΩΡΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
200€