8 tips για αποδοτικό διάβασμα

Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι μαθητές σας κατανοούν τα μαθήματα της τάξης και δεν προσποιούνται απλά ότι καταλαβαίνουν; Με τη δημιουργία κατάλληλων δεξιοτήτων ανάγνωσης. Οι καθηγητές αγαπούν να μοιράζονται τις αγαπημένες τους ιστορίες και τα θέματα της ειδικότητα τους για τα οποία είναι παθιασμένοι (ιδίως αν είναι της θεωρητικής κατεύθυνσης), αλλά η παθητική ακρόαση από την ενεργητική, με την έξαψη του ενδιαφέροντος του μαθητή, χωρίς να πρέπει να μεσολαβεί συνέχεια ο εκπαιδευτικός απαιτεί -αν μη τι άλλο- θεμελιώδεις δεξιότητες ανάγνωσης για την κατανόηση και εντέλει την απόλαυση του μαθήματος.

Πολλοί μαθητές (ειδικά της τελευταίας τάξης του λυκείου) βλέπουν την ανάγνωση ως αγγαρεία, ειδικά αν πρέπει να μελετήσουν μεγάλη ύλη με πολύπλοκες πληροφορίες για την οποία πρέπει να εξεταστούν στο τέλος της χρονιάς. Οι καθηγητές, οι γονείς και οι σχολικοί σύμβουλοι μπορούν να συμβάλουν στην πρόκληση ενδιαφέροντος του μαθητή για το διάβασμα ενσωματώνοντας δραστηριότητες, βελτιώνοντας την κατανόηση και τη δέσμευση του μαθητή.

Εδώ παρατίθενται μερικοί απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι να βοηθήσετε τους μαθητές να προωθήσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης για να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο διδασκαλίας στην τάξη.

  1. Σημειώστε και επισημάνετε το κείμενο

Για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, πρέπει να επισημανθούν και να υπογραμμιστούν οι πολύτιμες πληροφορίες του κειμένου. Κάποιοι μαθητές γράφουν σημειώσεις στις σελίδες που διαβάζουν για να τους βοηθήσουν να μείνουν εστιασμένοι και να βελτιώσουν την κατανόηση. Οι μαθητές μπορούν επίσης να γράψουν ερωτήσεις καθώς διαβάζουν για να λάβουν περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με μια ήδη αποκτημένη έννοια ή για να ορίσουν μια νέα.

  1. Προσαρμόστε το περιεχόμενο

Οι μαθητές μπορούν να αυξήσουν την κατανόησή τους βλέποντας πώς το υλικό συνδέεται με τη ζωή τους. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να κάνουν προσωπικές συνδέσεις με το κείμενο καταγράφοντάς το στην ίδια σελίδα. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν και όταν σχετίζεται το κείμενο με τα τρέχοντα γεγονότα.

  1. Εξάσκηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων πραγματικού κόσμου στο σχολικό μάθημα επίσης μπορεί να είναι αποτελεσματική μέθοδος. Οι μαθητές μπορούν να γράφουν τις λύσεις στο πρόβλημα και να συζητήσουν τις ιδέες τους στην τάξη ή σε μικρές ομάδες.

  1. Πολυαισθητηριακή ανάγνωση

Όσες περισσότερες αισθήσεις ενεργοποιούνται κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, τόσο περισσότερο προωθείται η κατανόησή τους. Οι μαθητές μπορούν να διαβάζουν χρησιμοποιώντας στυλό ή μολύβι για να σχολιάσουν το κείμενο ή και να  διαβάζοντας δυνατά. Επίσης κατά την ανάγνωση, οι μαθητές μπορούν να φέρνουν παραπλήσιες εικόνες στο νου ή να ακούν τη φωνή του καθηγητή τους νοερά για την καλύτερη κατανόησή τους.

  1. Κατανόηση κοινών θεμάτων

Οι μαθητές μπορούν επίσης να αναζητήσουν παραδείγματα συγκεκριμένης θεματικής σε όλο το κεφάλαιο για να αυξήσουν τις πιθανότητες αφομοίωσής τους και να μοιράζονται τα ευρήματά τους με την τάξη για να βοηθήσουν και τους λιγότερο ικανούς μαθητές να κατανοήσουν ένα θέμα σε βάθος.

  1. Στόχοι ανάγνωσης

Καθένας από τους μαθητές θέτει τους δικούς τους στόχους ανάγνωσης. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να κινητοποιηθούν και να δημιουργήσουν δεξιότητες ανάγνωσης. Επίσης, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους στόχους θα είναι πιο προσεκτικοί για τη χρήση αλλά και τη βελτίωσή τους.

  1. Κατακερματισμός ανάγνωσης

Η μακρά, σύνθετη ανάγνωση μπορεί να αποβεί δυσνόητη, γι’ αυτό «σπάζοντας» το κείμενο σε μικρότερα κομμάτια. Τα μικρότερα τμήματα βοηθήσουν τους μαθητές να διατηρήσουν τις σημαντικές πληροφορίες και να νοιώσουν την επιβεβαίωση ότι κατανοούν ένα πολύπλοκο θέμα.

  1. Καθοδήγηση της ανάγνωσης

Οι μαθητές επεξεργάζονται το υλικό ανάγνωσης όπως και τα διάφορα μαθήματα με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εφαρμόζουν διαφορετικές δραστηριότητες ανάγνωσης για να βοηθήσουν την τάξη να μάθει πολύπλοκο μαθησιακό υλικό, με χρήση διαφορετικών μεθόδων για να βρεθεί εντέλει τι λειτουργεί καλύτερα στον κάθε μαθητή. Επιπλέον, καθώς οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν δραστηριότητες διαφορετικού τρόπου ανάγνωσης, οι μαθητές βελτιώνουν παράλληλα το λεξιλόγιο, τις δεξιότητες γραφής, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκέντρωσης και σε ευρύτερο επίπεδο τη γνωστική τους ανάπτυξη, χτίζοντας στέρεα θεμέλια για διεργασίες μελλοντικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο Smartclass, το πρώτο online Φροντιστήριο μέση εκπαίδευσης, επιδιώκουμε τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών και την εκ βάθους κατανόηση του αντικειμένου που διδάσκονται. Προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για διάβασμα καταφέρνουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις τους καθώς και τα αποτελέσματα στις εξετάσεις τους.