Νεοελληνική Γλώσσα – Γενικής Παιδείας  Θέματα   Απαντήσεις
 Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής – Γενικής Παιδείας  Θέματα  Απαντήσεις
 Ιστορία – Γενικής Παιδείας  Θέματα  Απαντήσεις
 Φυσική  Θετικού Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις
 Αρχαία Ελληνικά – Θεωρητικού Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις
 Μαθηματικά – Θετικής / Τεχνολογικού Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις
 Ιστορία – Θεωρητικού Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις
 Βιολογία – Θετικού Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις
 Λατινικά – Θεωρητικού Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις
 Χημεία – Θετικού Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις
 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον   Θέματα  Απαντήσεις
 Αρχές Οικονομικής θεωρίας   Θέματα  Απαντήσεις
 Χημεία – Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις