Νεοελληνική Γλώσσα – Γενικής Παιδείας  Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία – Γενικής παιδείας Θέματα Απαντήσεις
Φυσική – Γενικής Παιδείας Θέματα Απαντήσεις
 Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής – Γενικής Παιδείας  Θέματα  Απαντήσεις
 Ιστορία – Γενικής Παιδείας  Θέματα  Απαντήσεις
 Νεοελληνική Λογοτεχνία – Θεωρητικής Κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Φυσική – Θετικής / Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θέματα  Απαντήσεις
 Αρχαία Ελληνικά – Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα  Απαντήσεις
 Μαθηματικά – Θετικής / Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τεχνολογικής κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Ιστορία – Θεωρητικής Κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Βιολογία – Θετικής Κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Λατινικά – Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα  Απαντήσεις
 Χημεία – Θετικής Κατεύθυνσης Θέματα  Απαντήσεις
 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Αρχές Οικονομικής θεωρίας – Μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων Θέματα  Απαντήσεις
 Χημεία – Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις