Ενημέρωση για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 131179/Δ5/8/8/2016, 140766/Δ5/2-9-2016 και 153230/Δ5/20-9-2016 εγκυκλίους της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και μετά τη συλλογή των αιτήσεων των μονίμων καθηγητών ΠΕ 11 ,με ειδικότητα στην κολύμβηση καλείστε όπως:

1) μας δηλώσετε βάσει του αριθμού των κολυμβητηρίων που θα λειτουργήσουν στη Διεύθυνση σας, τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ 11 (στοιχεία εκπαιδευτικού ) που θα διατεθούν, εφόσον δεν προκαλείται κενό στα σχολεία που υπηρετούν, προκειμένου να ξεκινήσει στο/α κολυμβητήριο/α της περιοχής ευθύνης σας η υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης.

2) μας ενημερώσετε άμεσα για τον ακριβή αριθμό των πτυχιούχων φυσικής αγωγής εφόσον δεν επαρκεί ο απαραίτητος αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ 11 με ειδικότητα κολύμβησης που
χρειάζονται σε κάθε κολυμβητήριο/α, προκειμένου να ξεκινήσει στο/α κολυμβητήριο/α της περιοχής ευθύνης σας η υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης.

3) μας δηλώσετε τον αριθμό των σχολείων και τμημάτων που θα συμμετάσχουν ανά τρίμηνο στην ως άνω εφαρμογή του αντικειμένου.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 με ειδικότητα κολύμβησης, περισσότεροι από τον απαιτούμενο αριθμό ανά κολυμβητήριο ,τα κριτήρια επιλογής τους είναι κατά σειρά τα εξής:

Α) Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11, εν ενεργεία προπονητές Κολύμβησης
Β) Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11, με προπονητική εμπειρία στην Κολύμβηση κατά την τελευταία πενταετία
Γ) Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δ) Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας επισυνάπτουμε σχετικό πίνακα και παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί και αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: physea@minedu.gov.gr , το αργότερο έως την Παρασκευή 30/09/2016.
Καλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας που πληρούν τις προϋποθέσεις υλοποίησης του αντικειμένου της κολύμβησης ( απαραίτητος αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ11 ανά κολυμβητήριο, προγραμματισμός των σχολείων καθώς και των τμημάτων ανά ημέρα και ώρα, συμφωνία χρήσης συγκεκριμένων διαδρομών του κολυμβητηρίου), όπως ξεκινήσουν την Τετάρτη 5/10/2016.
Για την διευκόλυνση του μαθήματος της κολύμβησης και την εξασφάλιση της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ασφάλειας των μαθητών , παρακαλούμε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες :

1. Η διδασκαλία του αντικειμένου στο κολυμβητήριο θα πραγματοποιείται από πτυχιούχους φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση και η αναλογία που θα τηρηθεί είναι ένας καθηγητής προς δέκα (10 ) μαθητές.
2. Κάθε τμήμα θα συνοδεύεται από δύο ( 2 ) εκπαιδευτικούς, τον καθηγητή φυσικής αγωγής του τμήματος και έναν επιπλέον εκπαιδευτικό που ανήκει στη σχολική μονάδα. Ο εκπαιδευτικός ΠΕ11 θα είναι παρών επιβλέποντας τα μαθήματα κολύμβησης και μαζί με τον δεύτερο συνοδό θα είναι υπεύθυνοι για τη συνοδεία και την εποπτεία των μαθητών/τριων μέσα στα αποδυτήρια.
3. Υποχρέωση των συνοδών καθηγητών είναι να εποπτεύουν και να φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος της κολύμβησης
4. Ο αριθμός των διδασκόμενων μαθημάτων ανά τμήμα, είναι συνολικά δέκα ( 10)και καθένα εξ αυτών θα υλοποιείται εντός ενός διδακτικού δίωρου.
5. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου θα τροποποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του κολυμβητηρίου για την ενοποίηση δύο ( 2 ) διδακτικών ωρών του μαθήματος της φυσικής αγωγής, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεχόμενο δίωρο. Το διδακτικό δίωρο θα περιλαμβάνει τη μετάβαση στο κολυμβητήριο, το μάθημα και την επιστροφή στη σχολική μονάδα.
6. Για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας στο αντικείμενο της κολύμβησης απαραίτητα είναι, το έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ., καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα που να συναινεί για τη μετακίνηση του/της μαθητή/τριας στο κολυμβητήριο (τα σχετικά έντυπα να φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου).
7. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του κάθε μαθήματος, ο καθηγητής φυσικής αγωγής υποχρεούται να φέρει κατάσταση συμμετοχής των μαθητών/τριων του σχολείου που να φαίνεται στα αντίστοιχα πεδία η συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα και η εγκυρότητα του Α.Δ.Υ.Μ. (επισυνάπτεται υπόδειγμα κατάστασης συμμετοχής σχολείου).
8. Κατά την παραμονή τους στο κολυμβητήριο, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, υιοθετώντας συμπεριφορές σεβασμού προς τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον.
Γενικοί κανόνες:
• Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
• μαγιό (κατά προτίμηση αθλητικό)
• κολυμβητικό σκουφάκι
• πετσέτα ή μπουρνούζι
• σαγιονάρες (κατά προτίμηση πλαστικές, για την αποφυγή ολισθηρότητας)
• γυαλάκια κολυμβητηρίου (προαιρετικά)
• σαμπουάν και αφρόλουτρο
• μάλλινο σκουφάκι για την προστασία του κεφαλιού μετά το μάθημα.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο χώρο του κολυμβητηρίου:
1. Μπορούν να αλλάξουν ρούχα μόνο μέσα στα αποδυτήρια.
2. Πρέπει να κάνουν ντουζ πριν την είσοδό τους στο χώρο της πισίνας.
3. Πρέπει να κάνουν χρήση της τουαλέτας πριν από το μάθημα. Σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πάνε στην τουαλέτα κατά τη διάρκειά του μαθήματος πρέπει να πάρουν την άδεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ούρηση μέσα στο νερό.
4. Η είσοδος τους στον χώρο της πισίνας γίνεται μόνο μαζί με το υπόλοιπο τμήμα και με τη συνοδεία του καθηγητή-συνοδού.
5. Η είσοδος τους στον χώρο της πισίνας γίνεται φορώντας σαγιονάρες.
6. Η είσοδό τους στον χώρο της πισίνας γίνεται μέσα από την δεξαμενή απολύμανσης των ποδιών (ποδόλουτρο).
7. Πρέπει να φορέσουν το σκουφάκι της κολύμβησης πριν την είσοδο τους στο νερό και να το βγάλουν μετά την έξοδό τους από αυτό.
8. Η είσοδος και η έξοδος από το νερό γίνεται μόνο από τα σκαλάκια ή τους βατήρες και μόνο μετά από εντολή των προπονητών. Δεν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της πισίνας, τα μακροβούτια, και η άπνοια.
9. Την ώρα του μαθήματος πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των γυμναστών-προπονητών, να κολυμπούν ήρεμα και μόνο στις διαδρομές που τους υποδεικνύουν οι γυμναστές-προπονητές, να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια προς όλους, να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του κολυμβητηρίου και να θυμούνται ότι ο χώρος δεν είναι μόνο δικός τους αλλά και των άλλων.
10. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας απευθύνονται αμέσως στον/στην καθηγητή/τρια Φυσικής Αγωγής ή στο/στη γυμναστή/τρια-προπονητή/τρια.
11. Να μην αφήνουν πολύτιμα αντικείμενα στα αποδυτήρια. Η Δ/νση του κολυμβητηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους.
12. Να φορούν κατά προτίμηση αθλητική φόρμα που είναι φαρδιά και βαμβακερή και δεν κολλάει στο δέρμα, σε αντίθεση με τα κολάν ή τα παντελόνια τζιν που θα ταλαιπωρήσουν τα παιδιά και θα αργήσουν να ντυθούν.
13. Στα αποδυτήρια συνοδεύουν εκπαιδευτικοί του ιδίου φύλου, με ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών καθώς και με μέριμνα για τη χρησιμοποίηση του χώρου χωρίς την παρουσία ενηλίκων.
Τονίζεται στους/στις μαθητές/τριες ότι, για λόγους ασφάλειας, απαγορεύεται αυστηρά:
1. Να περπατάνε ξυπόλητοι/ες στους χώρους της πισίνας και των αποδυτηρίων.
2. Να τρέχουν και να παίζουν στους χώρους της πισίνας και των αποδυτηρίων.
3. Να παίζουν μέσα στο νερό, χωρίς την εντολή του γυμναστή-προπονητή.
4. Να μεταφέρουν αιχμηρά ή/και γυάλινα αντικείμενα στο χώρο της πισίνας.
5. Να μασούνε τσίχλα ή καραμέλα την ώρα του μαθήματος (υπάρχει κίνδυνος πνιγμού).
6. Να φορούν κοσμήματα, ρολόγια κάθε είδους κ.α. (κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή απώλειας του αντικειμένου) κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
7. Να κάνουν χρήση αντηλιακών, προθερμαντικών αλοιφών (καθώς καταστρέφουν τη χλωρίωση και απολύμανση του νερού της δεξαμενής), ή εξοπλισμού θαλάσσης και κατάδυσης (όπως μάσκες, σωσίβια, βατραχοπέδιλα κ.λπ.).
8. Η είσοδος στην πισίνα σε άτομα που έχουν ανοιχτές πληγές, πρόσκαιρη δερματοπάθεια, πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή έχουν κάποια ίωση.
Κάποιοι επιπρόσθετοι κανόνες υγιεινής. Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει:
• να κάνουν ντουζ μετά την έξοδό τους από την πισίνα
• να στεγνώνουν καλά τα πόδια τους πριν βάλουν τα παπούτσια τους
• να αερίζουν καλά τα πόδια τους και τα παπούτσια τους
• να αλλάζουν συχνά κάλτσες, φροντίζοντας να είναι στεγνές και καθαρές
• να απλώνουν στο σπίτι το μαγιό και το μπουρνούζι να στεγνώνουν καλά μέχρι το επόμενο μάθημα.
• να μην κολυμπούν όταν έχουν πυρετό ή ανοιχτό τραύμα.

Τι πρέπει να προσέχουν όσον αφορά το φαγητό πριν το μάθημα κολύμβησης:
Η κολύμβηση, για λόγους ασφάλειας, επιτρέπεται αφού έχουν περάσει τουλάχιστον τρεις (3) ώρες από το τελευταίο γεύμα.
• Όταν έχουν την πρώτη και δεύτερη ώρα κολύμβηση, είναι προτιμότερο να μην πιούν γάλα το πρωί, αλλά να μην ξεχάσουν να φάνε κάτι ελαφρύ.
• Όταν έχουν την τρίτη και τέταρτη ώρα κολύμβηση , τρώνε το πρωινό τους και μπορούν μετά το μάθημα της κολύμβησης να φάνε το «δεκατιανό» τους.
• Όταν έχουν την πέμπτη και έκτη ώρα κολύμβηση , τρώνε κανονικά το πρωινό τους και στο πρώτο μεγάλο διάλειμμα μπορούν να φάνε ένα ελαφρύ σνακ. Πρέπει να αποφεύγουν τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες, τα κρουασάν σοκολάτας, τα γεμιστά τσουρέκια με κρέμα και γλάσο, τα πατατάκια και όλα τα συναφή προϊόντα.

Σημείωση: Οι σχολικές μονάδες της χώρας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης, μπορούν να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων τους.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του Smartclass, το κορυφαίο online φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, για περισσότερα νέα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία.