Το ΑΠΘ κι επτά ακόμη Πανεπιστήμια συμμαχούν για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Από τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Επίκουρο εμπνεύστηκαν 8 σημαντικά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
την ονομασία της σύμπραξής τους για να ανταποκριθούν στην πρόσκληση-πρόκληση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.
«Epicur: European Partnership for an Innovative
Campus Unifying Regions»
Στο Epicur συμμετέχουν 8 κορυφαία ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: του Στρασβούργου-επικεφαλής (University of
Strasbourg, Γαλλία), Άνταμ Μιτσκιέβιτς (Adam-Mickiewicz University, Ποζνάν, Πολωνία), του Άμστερνταμ
(University of Amsterdam, Άμστερνταμ, Ολλανδία), του Φράιμπουργκ (University of Freiburg, Γερμανία), της
Άνω Αλσατίας (University of Haute-Alsace, Μυλούζ, Γαλλία), το Πολυτεχνείο της Καρλσρούης (Karlsruhe
Institute of Technology, Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής (University of
Natural Resources and Life Sciences, Βιέννη, Αυστρία) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο-European University Initiative, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος ERASMUS+, στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων και επιδιώκει
να συσπειρώσει μια νέα γενιά δημιουργικών Ευρωπαίων πολιτών, που θα μπορούν να συνεργάζονται
ανεξαρτήτως γλώσσας, συνόρων και αντικειμένου σπουδών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες
κοινωνικές προκλήσεις και την έλλειψη δεξιοτήτων που παρατηρούνται στη σημερινή Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει τη δημιουργία είκοσι περίπου καινοτόμων «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»
μέχρι το 2024, τα οποία θα εγκαινιάσουν νέα μοντέλα συνεργασίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Απώτερος
σκοπός η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού, διαπανεπιστημιακού Campus, το οποίο θα προσφέρει
προγράμματα σπουδών που θα ευνοούν την κινητικότητα των φοιτητριών/φοιτητών τους σε όλα τα επίπεδα
σπουδών, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της ποιότητας, στην αύξηση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το Epicur χτίζει γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στις δημιουργικές ακαδημαϊκές κοινότητες οκτώ ηγετικών
ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, τα οποία θα λειτουργούν ως κόμβοι διανόησης για την έρευνα και την
καινοτομία των χωρών τους, αλλά και πέρα από αυτές. Λειτουργώντας σε campuses σε όλη την Ευρώπη, το
Epicur θα συμβάλει στη διαμόρφωση της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας στον ευρωπαϊκό
χώρο, καλώντας μια νέα γενιά Ευρωπαίων πολιτών να εμπλακεί με διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες
που βασίζονται στη διεπιστημονικότητα, την πολυγλωσσία και την έρευνα, καθώς επίσης και με την έρευνα
αιχμής και την καινοτομία. Στο επίκεντρο της συνεργασίας τίθενται η πανεπιστημιακή διδασκαλία, η
εκπαίδευση στις ελεύθερες τέχνες και στις θετικές επιστήμες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μοντέλων
διδασκαλίας, καθώς και η διεύρυνση της κινητικότητας των φοιτητών.
Σύμφωνα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, Michel Deneken, «Δυνατά μας σημεία στο
να γίνουμε ένα ηγετικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι τα κοινά μας χαρακτηριστικά και όσα μπορούμε να
προσφέρουμε ο ένας στον άλλον. Είμαστε οκτώ Πανεπιστήμια με παρόμοιους στρατηγικούς στόχους, με
μακρά παράδοση στη διαπολιτισμική συνεργασία και υψηλές φιλοδοξίες για την έρευνα και την επιτυχία των
φοιτητών μας».

Επικεφαλής της προσπάθειας εκ μέρους του ΑΠΘ είναι η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών
Θεμάτων, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, η οποία επισημαίνει: «Η συνεργασία του ΑΠΘ με τα 7 αυτά
σημαντικά Πανεπιστήμια θεωρούμε ότι αποτελεί ακόμη μία αναγνώριση των πολυετών μας προσπαθειών
για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου, ανταγωνιστικής έρευνας,
καθώς επίσης και την ισχυρή παρουσία μας στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή ανώτατη εκπαίδευση».
Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή
του για τη σύμπραξη του ΑΠΘ με τα συγκεκριμένα Ιδρύματα και υπογραμμίζει: «Με σταθερά βήματα,
συστηματικές προσπάθειες και πολύ κόπο, σε ένα ασταθές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, το ΑΠΘ
συνεχίζει να πρωτοπορεί και να πραγματώνει το όραμα του να είναι ένα άριστο Πανεπιστήμιο με διεθνή
ακτινοβολία. Το Αριστοτέλειο δεν συμμετέχει απλά στις εξελίξεις, αλλά έχει τη δυνατότητα να τις
διαμορφώνει, προς όφελος των φοιτητών, των καθηγητών μας και της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης εν
γένει».
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Epicur επιλέχθηκε ως ονομασία της σύμπραξης μετά από πρόταση των
Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων του Στρασβούργου και του Φράιμπουργκ, καθώς, όπως είπαν, «οι ρίζες του
Ευρωπαϊκού πολιτισμού βρίσκονται στην Ελλάδα».

 

Πηγή: neolaia.gr