Σχετικά με το θεσμό της Μαθητείας

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα και ανακοινώσεις
που είδαν το φως της δημοσιότητας για το
«Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των
Επαγγελματικών Λυκείων και για την πλήρη
ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ανακοινώνει ότι:
1. Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποτελεί
μια προαιρετική εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή
μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑΛ, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενήλικες αποφοίτους να
εκπαιδευτούν σε χώρο εργασίας, με αμοιβή ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου, πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και με την εποπτεία του δημόσιου σχολείου.

2. Η αμοιβή των μαθητευόμενων επιδοτείται κατά το ποσό των 11€ (14€ για όσους είναι >25 ετών) από
το Υπουργείο Παιδείας (ΕΣΠΑ) και κατά 12€ από τους εργοδότες, οι οποίοι καλύπτουν επίσης τις
προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

3. Η αμοιβή αποδίδεται στους μαθητευόμενους ανά μήνα. Κατά τη φετινή χρονιά παρατηρήθηκε
καθυστέρηση στην απόδοση των ποσών λόγω τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με το νέο
πληροφοριακό σύστημα. Το εν λόγω σύστημα αναπτύχθηκε ώστε να ενταχθούν τα απαραίτητα στοιχεία
όλων των σχολικών μονάδων και με στόχο να διευκολυνθεί η διαχείριση της μαθητείας. Η πλήρης
λειτουργία του συστήματος θα συμβάλλει -μεταξύ άλλων- στην έγκαιρη πληρωμή των μαθητευόμενων.

4. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των ποσών για τους μήνες Οκτώβριο έως και
Δεκέμβριο 2018 και θα ομαλοποιηθεί η μηναία απόδοση της αμοιβής των μαθητευόμενων.

5. Από 01-02-2019 η αμοιβή των μαθητευόμενων θα αυξηθεί σημαντικά, ακολουθώντας την αύξηση του
κατώτατου μισθού πού ήδη νομοθέτησε η Κυβέρνηση (27% αύξηση για την πλειοψηφία των
μαθητευόμενων που αμείβονταν με τον «υποκατώτατο» μισθό που καταργείται).

6. Ο θεσμός της Μαθητείας στηρίζεται σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών, που αποτελούν δικλείδα
ασφαλείας για τη διασφάλιση της ποιότητας όλης της διαδικασίας, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την
υλοποίησή της είναι η συνάφεια του χώρου εργασίας με τον ειδικότητα του μαθητευόμενου.
Επιπρόσθετα, η εποπτεία του μαθητευόμενου από εκπαιδευτή αντίστοιχης ειδικότητας, είναι
υποχρεωτική.

7. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, έπειτα από εξετάσεις
πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι εξετάσεις είναι απαραίτητες ώστε να
πιστοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των αποφοίτων, οι οποίες αποκτούνται κατά σημαντικό
μέρος στο χώρο εργασίας.

8. Η πληρωμή του εξεταστικού παράβολου για τη συμμετοχή σε όλες τις εξετάσεις πιστοποίησης του
ΕΟΠΠΕΠ γίνεται από τους υποψήφιους γιατί είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. Ωστόσο, με πρόσφατη
Κοινή Υπουργική Απόφαση και την ένταξη της διαδικασίας στο ΕΣΠΑ, οι υποψήφιοι απόφοιτοι του
μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, δεν καταβάλουν εξέταστρα όσο διαρκεί αυτή ή
ένταξη (ΦΕΚ 481/18-02-2019) ούτε αν αποτύχουν και χρειαστεί τις επαναλάβουν. Αυτό άλλωστε έχει
συμβεί και στις δύο πρώτες εξετάσεις που ήδη πραγματοποιήθηκαν.

9. Για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων, το Υπουργείο μεριμνά για την οργάνωση
πρόσθετου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, το οποίο υλοποιείται χωρίς οικονομική
επιβάρυνση για τους υποψήφιους.

10. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (21 εξεταστικά κέντρα)
για 700 αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», από τις 16 ειδικότητες που
λειτούργησαν το σχολικό έτος 2017-2018.

11. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων αναγνωρίζουν τις
σημαντικές θετικές αλλαγές που υλοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η συμμετοχή στη
Μαθητεία αυξάνεται διαρκώς, καθώς τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος συμμετείχαν
1.118 μαθητευόμενοι, πέρυσι 3.089, ενώ φέτος ο αριθμός τους έφτασε στους 3706. Τέλος,
καταγράφεται διαρκής αύξηση του μαθητικού δυναμικού που επιλέγει τα ημερήσια και εσπερινά
Επαγγελματικά Λύκεια. Φέτος, ο αριθμός των μαθητών/τριών στα ημερήσια ΕΠΑΛ αυξήθηκε κατά 6.3%
σε σχέση με πέρυσι, ενώ στα εσπερινά, η αύξηση άγγιξε το 12%.

Πηγή: minedu.gov.gr