Πότε κλείνουν τα σχολεία για φέτος

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους
2018−2019. Συγκεκριμένα:
α. Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019, για τα ημερήσια και
εσπερινά Γυμνάσια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια και Γυμνάσια των Ενιαίων
Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων
(δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.
β. Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά
Λύκεια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων
(δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας.

 

Πηγή: minedu.gov.gr