Πως γίνεται η βαθμολόγηση στις Πανελλαδικές

Το σημαντικότερο κομμάτι μετά το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η βαθμολόγηση, στην οποία οι υποψήφιοι βασίζονται ελπίζοντας στην δικαιότερη και αντικειμενικότερ αξιολόγηση από την πλευρά των βαθμολογητών.

Η αναβαθμολόγηση αποτελεί σε κάθε περίπτωση ένα μαξιλαράκι βοηθείας για τους υποψήφιους φοιτητές, καθώς αν η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή υπερβαίνει τις 12 μονάδες τότε το γραπτό περνά σε δεύτερη φάση αξιολόγησης.

Οι βαθμολογητές στηρίζουν την βαθμολόγησή τους πάνω σε ένα έντυπο που τους διανέμεται αναλυτικής κατανομής βαθμολογίας που περιέχει τη δομή – αρίθμηση – βαθμολόγηση κάθε ερωτήματος.

Ο πρώτος βαθμολογητής αξιολογεί το γραπτό αναγράφοντας με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία σε ειδικό χώρο και υπογράφοντας σε ειδική θέση του διαγωνίσματος. Υπενθυμίζεται πως η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα από 1 – 100. Ο πρώτος βαθμός αυτομάτως σφραγίζεται με αδιαφανές αυτοκόλλητο.

Ο δεύτερος βαθμολογητής αντίστοιχα χρησιμοποιώντας πράσινο στυλό σημειώνει τυχόν λάθη και ελλείψεις και αναγράφει την βαθμολογία στον ειδικό χώρο του διαγωνίσματος.

Κατόπιν αποσφραγίζεται ο βαθμός του α΄ βαθμολογητή και εφόσον η διαφορά είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων το γραπτό παραπέμπεται για αναβαθμολόγηση.

Αν είναι η διαφορά είναι μικρότερη των 12 μονάδων ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται η αναλυτική βαθμολογία των δυο βαθμολογητών.

Κάθε βαθμολογητής επιτρέπεται να διορθώσει μέχρι 300 γραπτά.