Πρόγραμμα Βραβείων της Γερμανικής Παιδαγωγικής Υπηρεσίας Ανταλλαγών – Διαγωνισμός 2019

Η Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) αναζητεί για το καλοκαίρι του 2019 τέσσερις
μαθητές και μαθήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Συνολικά
περίπου 500 βραβευθέντες από 90 χώρες θα προσκληθούν για μια παραμονή στη Γερμανία
διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων (προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από 01.08.2019 έως 14.09.2019).
Κατά τη διαμονή τους στη Γερμανία, οι μαθητές και οι
μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, ως μέλη μιας διεθνούς ομάδας, πόλεις της Γερμανίας, να
φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες από γερμανικές οικογένειες με κατά το δυνατόν συνομήλικα παιδιά και να
επισκεφθούν μαζί τους το σχολείο. Πέραν αυτού, έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις σε αθλητικές και
νεανικές εκδηλώσεις καθώς επίσης σε πανεπιστήμια, μουσεία, θέατρα και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, ώστε
οι επισκέπτες να αποκομίσουν τη σύγχρονη και αυθεντική εικόνα της Γερμανίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που:
– κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχουν ηλικία από 15 έως και 17 ετών, αλλά δεν θα πρέπει να
ενηλικιωθούν όσο διαρκεί,
– θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Γερμανικών για τουλάχιστον δύο χρόνια. Η περίοδος
διακοπής διδασκαλίας τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος έως την
έναρξη του προγράμματος,
– έχουν γλωσσικές ικανότητες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (CEFR),
– δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μάθημα των Γερμανικών,
– διαθέτουν μια καλή γενική μόρφωση,
– μπορούν να προσαρμοστούν καλά στην οικογένεια που θα τα φιλοξενήσει,
– έχουν ελληνική υπηκοότητα και την μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα,
– δεν έχουν γερμανική υπηκοότητα και τα Γερμανικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, από οποιαδήποτε
γερμανόφωνη χώρα κι αν προέρχονται,
– δεν έχουν επισκεφτεί και δεν σκοπεύουν να επισκεφτούν εντός του 2019 τη Γερμανία στο πλαίσιο κάποιου
επίσημου προγράμματος,
– δεν προέρχονται από τις τάξεις των τελειοφοίτων, δηλ. από την Γ’ Λυκείου και
– κατά το περασμένο έτος δεν είχαν συμμετάσχει στο διεθνές πρόγραμμα με επιτυχία.

 

Πηγή: minedu.gov.gr