Προκήρυξη Μεταπτυχιακών στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ

H Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ανακοινώσει την προκήρυξη των παρακάτω μεταπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά (διδασκόμενα μαθήματα, προκήρυξη κτλ) πατήστε στους τίτλους των προγραμμάτων.

ΠΜΣ «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου» με κατευθύνσεις:

 • Ιστορία του Δικαίου (History of Law)
 • Φιλοσοφία του Δικαίου (Philosophy of Law)
 • Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη & Τεχνολογία (Sociology of Law, Science & Technology)

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019 

ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο» με κατευθύνσεις:

 • Δημόσιο Δίκαιο (Public Law )
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ecclesiastical Law)
 • Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (Financial Regulation)

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019

 ΠΜΣ « Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές» με κατευθύνσεις:

 • Φορολογικό Δίκαιο (Tax Law)
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος (Environmental Law)
 • Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας (Social Protection Law)

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019

ΠΜΣ  «Ποινικές Επιστήμες» με κατευθύνσεις:

 • Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία (Criminal Law and Criminal Procedure)
 • Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική (Criminology and Criminal Policy)

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019

ΠΜΣ «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο – Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές» με κατευθύνσεις:

 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (International Private Law, Law of International Business Transactions)
 • Συγκριτικές Νομικές Σπουδές (Comparative Legal Studies)

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019

ΠΜΣ «Αστικό Δίκαιο» με ειδικεύσεις:

 • Γενικό Αστικό Δίκαιο (General Civil Law)
 • Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες (Civil Law and New Technologies)
 • Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές (Civil Law and Modern Financial Transactions)

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019

ΠΜΣ «Εμπορικό Δίκαιο» με ειδικεύσεις:

 • Εταιρείες και Χρηματοδότηση (Corporate Law and Finance)
 •  Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός (Industrial Property and Competition Law)
 • Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law)

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019

ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» με ειδικεύσεις:

 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (public international law)
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο (European law)

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019ΠΜΣ « Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδικεύσεις:

Υποβολή αιτήσεων: 19/06 – 08/07 2019

 • Πολιτική Δικονομία (Civil Procedure)
 • Εργατικό Δίκαιο (Labour Law)

Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Bordeaux

Υποβολή αιτήσεων: 03/09 – 17/09 2019

Πηγή : www.eduguide.gr