Πανελλαδικές 2019: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις

Μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 θα μπορούν οι υποψήφιοι των Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Από το υπουργείο δε, τονίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή
της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.
Ο υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση –Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή τους είτε
από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό τους. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα
προσέρχονται στο Λύκειό τους, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,
αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που
περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα
υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.
Στην ίδια προθεσμία 20-29 Μαρτίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με τη
νέα διαδικασία εισαγωγής (το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-
Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Πηγή: athensvoice.gr