Πανελλαδικές – Μηχανογραφικό 2020: Τι αλλάζει – αύξηση ύλης σε 4 μαθήματα

Κορυφώνεται η αγωνία για τους μαθητές της Β’Λυκείου

Σήμερα αναμένεται ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδες η ανακοίνωση της ύλης για τις Πανελλαδικές του 2020 όπου όπως είναι γνωστό το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2019, όταν οι μαθητές θα καταθέσουν την αρχική τους δήλωση προτίμησης.

Τι αλλάζει

Όσον αφορά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αυτά παραμένουν τέσσερα, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο μαθητής (Αρχαία, Ιστορία, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Πληροφορική), όμως πλέον τα Λατινικά αντικαθίστανται από την Κοινωνιολογία, ενώ Νέα Ελληνικά και Λογοτεχνία θα εξετάζονται μαζί.

Αύξηση της ύλης και ωρών διδασκαλίας σε τέσσερα μαθήματα και

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ”, Η ύλη θα είναι αυξημένη σε Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Παράλληλα θα αυξηθούν και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές το 2020 θα είναι:

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Κοινωνιολογία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ανάπτυξη ΕφαρμογώνΔεν αναμένεται αύξηση της ύλης στα θεωρητικά μαθήματα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ η διδασκαλία των τεσσάρων μαθημάτων που εξετάζονται ανά επιστημονικό πεδίο θα είναι εξάωρη ανά εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, για την οποία δεν υπάρχει βιβλίο, η διδακτέα ύλη αναμένεται να αποτελείται από συρραφή κεφαλαίων των βιβλίων που υπήρχαν μέχρι φέτος στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου.

Τι έχουν λοιπόν να περιµένουν φέτος οι µαθητές της Β’ Λυκείου, οι οποίοι του χρόνου θα εισαχθούν στα ΑΕΙ µε το νέο σύστηµα, και ποια κενά υπάρχουν στην πληροφόρησή τους;

Τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές της Β Λυκείου

Τον Ιούλιου οι μαθητές της β’ λυκείου που επιθυμούν να διεκδικήσουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συµπληρώσουν Α’ δήλωση προτίµησης (µηχανογραφικό), µε τις 10 προτιµήσεις τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να φοιτήσουν. Φέτος, όµως, στο µηχανογραφικό θα υπάρχουν και νέα Τµήµατα, για τα οποία δεν γνωρίζουν καθόλου το επιστηµονικό τους αντικείµενο, όπως το τµήµα Συστηµάτων Ενέργειας στη Λάρισα, ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών στον Βόλο, ∆ηµόσιας και Ενιαίας Υγείας στην Καρδίτσα κ.ά.

Με βάση τις προτιµήσεις των µαθητών και τον αριθµό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τµήµα, θα προκύψει ένας αριθµός Τµηµάτων για τα οποία ο αριθµός των προτιµήσεων θα είναι ίσος ή µικρότερος από τον αριθµό εισακτέων. Αυτά τα Τµήµατα, στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιµων θέσεων, ονοµάζονται «Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης» (ΤΕΠ) ή πράσινα Τµήµατα.
Τα υπόλοιπα Τµήµατα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιµες θέσεις, ονοµάζονται «Τµήµατα Πρόσβασης µόνο µε Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) ή κόκκινα Τµήµατα.
Λίγες µέρες αργότερα ο µαθητής θα ενηµερώνεται για το ποιες από τις προτιµήσεις του αντιστοιχούν σε πράσινα ή κόκκινα Τµήµατα. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:

Αυτές στις οποίες θα συµπεριλαµβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ.
Αυτές στις οποίες όλα τα Τµήµατα είναι ΤΠΠΕ.
Οι µαθητές της κατηγορίας (2) θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µια και από τις προτιµήσεις τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.
Τον Φεβρουάριο οι µαθητές της κατηγορίας (1) θα δηλώνουν αν θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή αν προτιµούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συµπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσµευτική. Συγκεκριµένα, ένας µαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου, µπορεί:
να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωµα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή
να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συµπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τµήµα αυτό µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου.

Τι αλλάζει στον χάρτη των τμημάτων ΑΕΙ -ΤΕΙ

Δείτε παρακάτω τις αλλαγές που αφορούν στην ένταξη σε Σχολές, Τμήματα, αλλά και στην κατανομή τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία και που θα ισχύσουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους (2018-19), και έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που αφορούν τα επιστημονικά πεδία, είναι οι εξής:

– Για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, η εισαγωγή θα πραγματοποιείται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών), το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής).

– Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

– Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκτός από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, ενώ διαγράφεται από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο και

– Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκτός από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Εξάλλου, για την εισαγωγή στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

Επίσης, στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

Σημειώνεται, τέλος, ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα με τη διαδικασία του 10%, χωρίς νέα εξέταση, απαιτείται να είχαν εξεταστεί επιτυχώς στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα το έτος που συμμετείχαν στις εξετάσεις.

Νομοσχέδιο με τις αλλαγες

Σηµαντικές αλλαγές θα ισχύσουν φέτος και για τους µαθητές της Γ’ Λυκείου οι οποίοι θα θελήσουν να ακολουθήσουν µουσικές σπουδές. Τα νέα τµήµατα θα ανοίξουν τις πόρτες τους από το ερχόµενο ακαδηµαϊκό έτος στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ενώ θα «απλωθούν» και σε διάφορες µεγάλες πόλεις εκτός Αθηνών.

Ολα τα παραπάνω περιγράφονται στο σχέδιο νόµου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Παιδείας και αφορά τις συνέργειες του Πανεπιστηµίου της Αθήνας µε το Γεωπονικό και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Το νοµοσχέδιο αυτό περιέχει πλήθος διατάξεων, οι οποίες αφορούν άµεσα τους µαθητές που φοιτούν στη Γ’ Λυκείου αλλά και τους ήδη υπάρχοντες φοιτητές στα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων

To ΤΕΙ Θεσσαλίας καταργείται και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Οι εγγεγραµµένοι φοιτητές σε τµήµατα του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, µε δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καταργείται και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

Ποια νέα τμήματα ιδρύονται

Στο ΕΚΠΑ ιδρύονται τα εξής τµήµατα:

α) Κοινωνιολογίας, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
β) ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
γ) Αεροδιαστηµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε έδρα τα Ψαχνά του Νοµού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών
δ) ∆ιαχείρισης Λιµένων και Ναυτιλίας, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
ε) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηµατογράφου, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ιατροφής και Αειφορίας
ζ) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιοµηχανίας, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστηµών
η) Γενικό, µε έδρα τα Ψαχνά του νοµού Ευβοίας
θ) ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ιατροφής και Αειφορίας,
ι) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού, µε έδρα τα Ψαχνά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ιατροφής και Αειφορίας. Το Γενικό Τµήµα καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των τµηµάτων του ΕΚΠΑ, δεν απονέµει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και διδακτορικής διατριβής.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ιδρύονται τα εξής τµήµατα:

α) ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, µε έδρα το Καρπενήσι, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των Φυτών
β) ∆ιοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων, µε έδρα τη Θήβα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
γ) Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε έδρα την Αµφισσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών
δ) Γενικό, µε έδρα την Αθήνα
ε) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών των Ζώων
στ) Πληροφορικής στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
ζ) ∆ιαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίµων και ∆ιατροφής

ΑΣΠΑΙΤΕ Και Παν.Δυτικής Αττικής

Σύµφωνα µε πληροφορίες, αναµένεται να συνενωθεί µε την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) η οποία στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι (δίπλα από το υπουργείο Παιδείας), σε µια έκταση 232 στρεµµάτων, περιουσία διόλου ευκαταφρόνητη. Η ΑΣΠΑΙΤΕ ιδρύθηκε το 2002 και έχει παραρτήµατα σε έξι άλλες πόλεις της περιφέρειας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Ηράκλειο και Σάπες).

ΠΗΓΗ: www.alfavita.gr