Πανελλήνιες 2020 ύλη: Αλλάζουν όλα στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2020: Ραγδαίες αλλαγές έρχονται στην ύλη για τις Πανελλήνιες 2020 αφού το Υπουργείο
είναι αποφασισμένο να μην κάνει πίσω στο θέμα με της Πανελλαδικές. Το νέο σύστημα θα τεθεί σε
εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2019, όταν οι μαθητές θα καταθέσουν την αρχική τους δήλωση προτίμησης.
Στις Πανελλήνιες φέτος στο μηχανογραφικό θα υπάρχουν και νέα Τμήματα, για τα οποία δεν
γνωρίζουν καθόλου το επιστημονικό τους αντικείμενο, όπως το τμήμα Συστημάτων Ενέργειας στη Λάρισα,
Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών στον Βόλο, Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας στην Καρδίτσα κ.ά.
Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα
προκύψει ένας αριθμός Τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίσος ή μικρότερος από
τον αριθμό εισακτέων.
Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές στις Πανελλαδικές του 2020 θα είναι: η Νεοελληνική
Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Κοινωνιολογία, τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, οι Αρχές
Οικονομικής Θεωρίας και η Ανάπτυξη Εφαρμογών.
Δεν αναμένεται αύξηση της ύλης στα θεωρητικά μαθήματα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ η
διδασκαλία των τεσσάρων μαθημάτων που εξετάζονται ανά επιστημονικό πεδίο θα είναι εξάωρη ανά
εβδομάδα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Σε ό,τι αφορά στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, για την οποία δεν υπάρχει βιβλίο, η διδακτέα ύλη αναμένεται
να αποτελείται από συρραφή κεφαλαίων των βιβλίων που υπήρχαν μέχρι φέτος στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου.
Να σημειωθεί πως η ύλη για το 2020 θα είναι αυξημένη σε Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία και Αρχές
Οικονομικής Θεωρίας. Παράλληλα θα αυξηθούν και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.

Πηγή: ekklisiaonline.gr