Πανελλήνιες 2019: Οδηγίες προς τους υποψηφίους για τα πανεπιστήμια

Τι θα ισχύσει στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις – Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις – Τι πρέπει να
προσέξουν οι υποψήφιοι. Τελευταία χρονιά φέτος που θα πραγματοποιηθούν
Πανελλαδικές εξετάσεις με το ισχύον σύστημα και όσοι ασχολούνται χρόνια με τις εξετάσεις επισημαίνουν για
τα θέματα «ότι αναμένεται να ασκηθούν πιέσεις για να δικαιολογηθούν οι αλλαγές του υπουργού Παιδείας
Κώστα Γαβρόγλου».
Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Παιδείας, με το τελικό κείμενο για το νέο σύστημα εισαγωγής στα
ΑΕΙ επιστρέφει σε σύστημα που προσομοιάζει με αυτό των δεσμών ενώ ανακοινώθηκε ότι την πρώτη χρονιά
εφαρμογής του νέου συστήματος, το 2020, δεν θα μετράει ο βαθμός του απολυτηρίου στον υπολογισμό των
συνολικών μονάδων κάθε υποψηφίου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν οτι «πρέπει άμεσα να γίνει πρόβλεψη για το τι θα γίνει με αυτούς που θα θελήσουν
να ξαναδώσουν εξετάσεις του χρόνου και για το λόγο αυτό ο Κώστας Γαβρόγλου πρέπει έγκαιρα να δώσει
καθοριστικές λεπτομέρειες».
Βασικό συστατικό του νέου συστήματος πάντως είναι ο διαχωρισμός των σχολών σε αυτές που η εισαγωγή
γίνεται με πανελλαδικές εξετάσεις και σε αυτές που η εισαγωγή επιτυγχάνεται μόνο με το απολυτήριο
λυκείου, το σχέδιο δηλαδή με τις «κόκκινες» και τις «πράσινες σχολές».
Ερωτηματικά προκαλεί η απόκτηση του απολυτηρίου ανά ομάδα σχολείων και θέματα που θα διορθώνονται
από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων με την τελική βαθμολογία ωστόσο να ανοίγει τις «πύλες» των
Πανεπιστημίων.
Αν και με καθυστέρηση ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τους χιλιάδες υποψηφίους των φετινών
Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Ολοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να υποβάλουν
στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.
Η προθεσμία για φέτος ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας , ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου για όλους
τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και
των Επαγγελματικών Λυκείων .Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή
της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.
Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο
και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.
Στην ίδια προθεσμία έως 29 Μαρτίου δηλαδή, οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά
Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής (το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το                                                                            Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν
και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού
Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην
Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις
που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι από φέτος σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντάχθηκαν στο
σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και συγκεκριμένα η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και η Σχολή
Δοκίμων Σημαιοφόρων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για τους
υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε αυτές είτε με νέα
εξέταση το 2019 είτε χωρίς νέα εξέταση το 2019 (για το 10% των θέσεων).
Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις,
πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις
πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα). Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα
εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2017 ή το 2018 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με
τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την
Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ
έτους 2017 θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με πέντε (5) επιστημονικά πεδία.
Συντελεστές Βαρύτητας
Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς
μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν
αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για
εισαγωγή στις Σχολές στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε
κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία
προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό
Πεδίο, ως ακολούθως:
A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

 

Πηγή: protothema.gr