Ο αριθμός εισακτεών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ανά τμήμα)

Aκοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας ο αριθμός εισακτέων που θα επηρεάσει όπως είναι λογικό και τις βάσεις 2014.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Συγκεκριμένα:
Σε πραγματικούς αριθμούς Α προκύπτει μικρή αύξηση της τάξεως του 1,5%, σε σχέση με πέρσι, του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Επίσης παρατηρείται:

Α. Αύξηση των Θετικών Επιστημών και των Παραγωγικών Σχολών και μείωση των Θεωρητικών.

Β. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, συνολικά οι θεωρητικές επιστήμες (Φιλολογία κτλ), μειώνονται κατά 20% , και αυξάνονται ισόποσα στις σχολές θετικών επιστημών καθώς στις παραγωγικές σχολές.

Ακαδημαϊκό έτος Αριθμός εισακτέων Πανεπιστήμια ΤΕΙ

Για το 2014. Συνολικός αριθμός θέσεων 70.305. Πανεπιστήμια: 46.735. ΤΕΙ: 23.570

Οι αντίστοιχες του 2013. Συνολικός αριθμός θέσεων 69.398, Πανεπιστήμια 46.494, ΤΕΙ: 22.904

(57.895 γενική σειρά + 11.503 θέσεις για τις υπό κατάργηση ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων ήτοι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και κοινωνικά κριτήρια)

Ο γενικός αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 70.305 θέσεις και αναλυτικά:

– 46.735 θέσεις στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

– 23.570 θέσεις στα ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.

Ο γενικός αριθμός εισακτέων είναι αυξημένος από τον αντίστοιχο περσινό (57.895) κατά περίπου 20%.Η φαινομενική αυτή αύξηση προκύπτει από την κατάργηση των επιπλέον θέσεων που δίνονταν ως πέρυσι στις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) και την ενσωμάτωσή τους στο γενικό αριθμό εισακτέων, που θα διεκδικούν πλέον όλοι οι υποψήφιοι.

Ο αριθμός εισακτέων για τα Πανεπιστήμια αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Εισακτέοι 2014 Γενική Σειρά

1οπεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 18.690

2ο πεδίο Θετικών Επιστημών 10.480

3ο πεδίο Επιστημών Υγείας 2.935

4ο πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών 7.525

5ο πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 7.105

ΣΥΝΟΛΟ 46.735

Ο αριθμός εισακτέων για τα ΤΕΙ αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:

ΤΕΙ ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΙ

Εισακτέοι 2014 Γενική Σειρά

1ο πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 1.170

2ο πεδίο Θετικών Επιστημών 800

3ο πεδίο Επιστημών Υγείας 4.000

4ο πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών 11.555

5ο πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 6.035

ΣΥΝΟΛΟ 23.570

Στον ανωτέρω αριθμό εισακτέων (70.305 θέσεις) δεν συμπεριλαμβάνονται και άρα προστίθενται οι θέσεις εισακτέων:

1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές

2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

3. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

4. Οι θέσεις που ορίζονται καθ’ υπέρβαση του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως αθλητές με διακρίσεις, Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί-αλλογενείς, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις κλπ.

Με συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει, θα καθοριστούν οι θέσεις καθ’ υπέρβαση του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων και η ποσοστιαία κατανομή των θέσεων εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-5.

Β. Άλλες ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται άμεσα, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, προβλέπονται τα παρακάτω.

1. Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ως τώρα εισάγονταν καθ’υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Όλοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν των εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια.

2. Ειδικά και μόνο στους υποψηφίους της Κεφαλλονιάς, που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ή των Επαγγελματικών Λυκείων(ΕΠΑΛ), προβλέπονται θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

3. Όσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 2012 θα έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους το 2014 σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς δηλαδή νέα εξέταση, καταθέτοντας μόνο μηχανογραφικό δελτίο.

Δήλωση υπουργού Παιδείας: «Σχεδιάζοντας την Ελλάδα του 2020 ενισχύουμε τις θετικές επιστήμες, τις «παραγωγικές» σχολές. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εξασφαλίζει ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για να μπορέσει αυτή η χώρα σταματήσει να «παράγει» ανέργους πτυχιούχους, ή πτυχιούχους χωρίς δεξιότητες και επάρκεια. Για να δώσουμε την δυνατότητα στη νέα γενιά, σε κάθε νέα γενιά, να πολλαπλασιάζει τους εθνικούς πόρους, εξασφαλίζοντας ευκαιρίες ζωής και στη χώρα ανάπτυξη».;

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ