ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή μαθητή/τριας για την εισαγωγή του/της σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2023-24.
Στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία η εισαγωγή γίνεται κατόπιν εξετάσεων, ενώ στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε:

 • ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας
 • τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 10.03.2023 στις 14:00 και λήγει την Δευτέρα 27.03.2023 στις 14:00.

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet
 • επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης
 • καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία υποψήφιου μαθητή/τριας και τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (από το σχολείο φοίτησης)
 • καταχωρίσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
 • επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών
 • να επιλέξετε σχολεία

Ποιες επιλογές σχολείων μπορείτε να κάνετε:

 • το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος
 • το Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης
 • το Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης
 • το Εκκλησιαστικό Σχολείο ενδιαφέροντος

Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο και Εκκλησιαστικό Σχολείο δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών.

Σημειώστε ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας, δεν έχετε την δυνατότητα τροποποίησης της.

Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης και των εξετάσεων, με την είσοδο στην υπηρεσία, οι γονείς / κηδεμόνες μπορείτε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας.

ΠΗΓΗ: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es