Νέο τμήμα στο πρώτο επιστημονικό πεδίο του μηχανογραφικού δελτίου 2014

Επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές για τους αποφοίτους του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 56 του ν.4264/2014το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. με έδρα το Αργοστόλι και εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Το τμήμα δέχεται εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής. 
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα δεν δέχθηκε υποψηφίους το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 καθώς δεν υπήρχε στο μηχανογραφικό δελτίο 2013.
Μετά από αυτή την απόφαση του υπουργού Παιδείας να μετονομαστεί το τμήμα σε Ψηφιακών Μέσων, όπως το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το πρώτο επιστημονικό πεδίο θα μπορούν να το δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Πατήστε εδώ για να δείτε τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις επαγγελματικές προοπτικές.