Νέο μάθημα προστίθεται στο πρόγραμμα του Δημοτικού και είναι ΠΟΛΥ χρήσιμο!

Μία πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη πρόκειται να γίνει στο πρόγραμμα των Δημοτικών σχολείων, που θα
είναι πραγματικά χρήσιμο για τα παιδιά. Το μάθημα θα λέγεται «Διατροφική Αγωγή» και στα πλαίσια της
διδασκαλίας του θα ενημερώνονται οι μαθητές για τα θέματα της διατροφής.
Είναι η πρώτη φορά που διδάσκεται τέτοιου είδους αντικείμενο στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια τα παιδιά στρέφονται όλο και περισσότερο στο έτοιμο, γρήγορο φαγητό και τα ποσοστά παχυσαρκίας ανεβαίνουν.
Η διδακτική ώρα της Διατροφικής Αγωγής θα ανατίθεται, κατά προτεραιότητα, στους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν τη δεύτερη ώρα (14:15-15:00) του Ολοήμερου Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός
των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του Ολοήμερου Προγράμματος, στους
οποίους ανατίθεται η διδασκαλία της Διατροφικής Αγωγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των
λειτουργούντων τμημάτων της δεύτερης διδακτικής ώρας του Ολοήμερου προγράμματος.
Ελπίζουμε, ότι στην πορεία θα υπάρξει μέριμνα ώστε όλοι οι μαθητές θα παρακολουθούν το συγκεκριμένο
μάθημα, το οποίο θα διδάσκεται από επαγγελματίες διατροφολόγους που θα μπορούν να δώσουν
πραγματικά χρήσιμες συμβουλές στην τάξη και θα είναι σε θέση να αναδείξουν το πόσο σημαντική είναι η
υγιεινή διατροφή στην ανάπτυξη και την υγεία του οργανισμού.

Πηγή: neolaia.gr