Νέα τμήματα και κατευθύνσεις στο φετινό μηχανογραφικό

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν φέτος οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό δελτίο και μάλιστα από τώρα και όχι όταν θα κληθούν να το συμπληρώσουν μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Επί της ουσίας η εικόνα του μηχανογραφικού «αποτυπώνεται» με την ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα πανεπιστημίου και ΤΕΙ, κάτι που θα γίνει εντός των ημερών με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Το “Έθνος Παιδεία” παρουσιάζει τις αλλαγές που έχουν γίνει στο μηχανογραφικό δελτίο κατά κύριο λόγο από την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» στην ανώτατη εκπαίδευση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μία εικόνα για τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανά επιστημονικό πεδίο, καθώς οι συγχωνεύσεις, οι μετονομασίες και οι νέες κατευθύνσεις επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε ορισμένους επιστημονικούς τομείς και όσον αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, κάτι που οι υποψήφιοι πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.

Νέα δεδομένα

Από πέρυσι έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα σε πάρα πολλά τμήματα και κυρίως των ΤΕΙ όπου δημιουργήθηκαν καινούργια τμήματα με πληθώρα κατευθύνσεων, όπως για παράδειγμα τα τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις στη Φυτική Παραγωγή, στη Ζωική παραγωγή, στην Αγροτική Οικονομία, στην Ανθοκομία, στις Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες, στους Μηχανικούς Βιοσυστημάτων, στον Ποιοτικό Ελεγχο Αγροτικών Προϊόντων.

Επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις έχουν και τμήματα όπως αυτό της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, όπως πολιτικών μηχανικών, Μηχανικών Υποδομών και Δομοστατικών Μηχανικών. Επίσης στα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών των ΤΕΙ υπάρχουν κατευθύνσεις όπως Ενεργειακών Μηχανολόγων, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών κ.ά.

Ιδιαίτερα όσον αφορά στα τμήματα των Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών οι κατευθύνσεις είναι πάρα πολλές και διαφοροποιούνται ανάλογα με την πόλη. Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι επειδή πραγματικά είναι χαοτικό το νέο περιεχόμενο σπουδών θα πρέπει να μελετήσουν αναλυτικά το κάθε τμήμα. Για παράδειγμα στην Καβάλα στο Τμήμα Μηχανικών υπάρχει κατεύθυνση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, το οποίο, αν κάποιον μαθητή τον ενδιαφέρει, θα πρέπει να ξέρει να δηλώσει αυτό το τμήμα, διότι η κατεύθυνση αυτή δεν παρέχεται αλλού. Συνεπώς φέτος οι υποψήφιοι τέτοιων τμημάτων καλό θα ήταν από τώρα να ασχοληθούν με τις κατευθύνσεις αυτές και να αξιολογήσουν πόσο τους ενδιαφέρουν, αλλά και να δουν τις βάσεις της περσινής χρονιάς και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Φέτος το μηχανογραφικό θα περιλαμβάνει 405 τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σε αντίθεση με το μηχανογραφικό του 2012 όπου υπήρχαν συνολικά 481 τμήματα:

  • Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών), 106 Τμήματα Πανεπιστημίων, 2 τμήματα Στρατιωτικών Σχολών, 6 Τμήματα Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και 12 ΤΕΙ.
  • Στο 2ο επιστημονικό πεδίο (Θετικών Επιστημών), 90 τμήματα Πανεπιστημίων, 9 Στρατιωτικές Σχολές, 2 Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και 16 Τμήματα ΤΕΙ.
  • Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμων Υγείας), 25 Πανεπιστημιακά Τμήματα, 5 Στρατιωτικές Σχολές και 31 Τμήματα ΤΕΙ.
  • Στο 4ο επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικών Επιστημών), 79 τμήματα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, 10 Στρατιωτικές Σχολές, 2 Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, 2 Τμήματα Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, 87 Τμήματα ΤΕΙ και 4 Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ.
  • Στο 5 επιστημονικό πεδίο (Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης), 37 Πανεπιστημιακά Τμήματα, 2 Στρατιωτικές Σχολές, 2 Αστυνομικές Σχολές (μόνο για πολίτες), 1 Αστυνομική Σχολή (μόνο για αστυνομικούς), 1 Σχολή Πυροσβεστικής (μόνο για πυροσβέστες), 31 Τμήματα ΤΕΙ και 2 Τμήματα Τουριστικών Επαγγελμάτων.

ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

1ο επιστημονικό πεδίο

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 88/05-06-2013, το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα (δεν θα υπάρχει στο μηχανογραφικό). Συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Θράκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο τα προϋπάρχοντα Τμήματα, αφενός Κοινωνικής Διοίκησης και αφετέρου Πολιτικής Επιστήμης, συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» που αφορά την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Το τμήμα έτσι αποτελεί το μεγαλύτερο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών σε αριθμό εισαγομένων φοιτητών σε πανελλαδική κλίμακα. Εντάσσεται στην επίσης νεοϊδρυθείσα με το ίδιο Π.Δ. Σχολή Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Η μεταρρύθμιση αυτή, εκτός των άλλων, θέτει νέα ζητήματα και βάσεις στη δομή και τη λειτουργία των μέχρι πρότινος λειτουργούντων επιμέρους τμημάτων και για τον λόγο αυτό θα υπάρξει μία περίοδος προσαρμογών στη νέα ακαδημαϊκή διάρθρωση, η οποία βρίσκεται στο τέλος της. Το τμήμα έχει δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, οι οποίες δηλώνονται από τους ενδιαφερόμενους στα μηχανογραφικά δελτία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ: Η μία είναι η Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και η άλλη η Κατεύθυνσης Πολιτικής Επιστήμης. Σύμφωνα με το Π.Δ. 86/2013, στην Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης λειτουργούν και δύο Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου, δηλαδή η Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής και η Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας. Σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων που συγχωνεύθηκαν, δύνανται οι απόφοιτοι του τμήματος να έχουν διπλά επαγγελματικά δικαιώματα. Πολιτικού Επιστήμονα και Κοινωνικού Λειτουργού.

Βαλκανικών Σπουδών Δυτικής Μακεδονίας: Το τμήμα δεν συμπεριλαμβάνεται στο νέο μηχανογραφικό.

Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας: Η κατεύθυνση Ισπανικής δεν προσφέρεται πλέον ως ξεχωριστή επιλογή στο μηχανογραφικό και καταργείται ουσιαστικά το τμήμα.

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών Δυτικής Μακεδονίας μετατρέπονται σε τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα τμήματα Βρεφονηπιοκομίας των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων μετονομάστηκαν σε προσχολικής αγωγής, ενώ το αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας παρέμεινε με την ίδιο ονομασία (Προσχολικής Αγωγής).

Κοινωνικής Εργασίας Πάτρας: Καταργείται εντελώς από το νέο μηχανογραφικό.

Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΕΙ): Για πρώτη φορά στο 1o πεδίο προσφέρεται και ένα νέο επιστημονικό πεδίο, αυτό της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το Τμήμα Επιστήμης της Πληροφορίας: Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας» εντάχθηκε μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής στη «Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής».

2ο επιστημονικό πεδίο

Το τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης προσφέρεται πλέον ως κατεύθυνση στο Μαθηματικό Κρήτης και όχι ως αυτούσιο τμήμα.

Μαθηματικών Σάμου: Το τμήμα έχοντας απορροφήσει το τμήμα Στατιστικής, Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών αναμένεται να δίνει επαγγελματικά δικαιώματα μαθηματικού ή οικονομολόγου.

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Πειραιά: Το τμήμα εντάσσεται πλέον και στο 2o πεδίο και δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιλέξουν το 2o πεδίο να δηλώσουν και μια σχολή που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εργαστούν και ως οικονομολόγοι.

Μηχανικών Πληροφορικής Ιωαννίνων: Το τμήμα Πληροφορικής Ιωαννίνων μετονομάστηκε έτσι με ενδεχόμενες αλλαγές στα επαγγελματικά δικαιώματά του.

Επαναφέρονται τα τμήματα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών.

Προσφέρεται ένας νέος κλάδος στο 2o πεδίο στα ΤΕΙ, αυτός της Τεχνολογίας Τροφίμων.

3ο επιστημονικό πεδίο

Καταργούνται από το νέο μηχανογραφικό τα τμήματα Λογοθεραπείας Καλαμάτας και Οπτικής-Οπτομετρίας Πάτρας.

4ο επιστημονικό πεδίο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Βόλου: Το τμήμα Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων μετονομάστηκε σε ΗΜΜΥ και ακολούθως επεκτείνει και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του.

Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΕΙ): Προσφέρεται σε πλήθος τμημάτων πλέον και στους υποψηφίους του 4ου πεδίου ο κλάδος Επιστημών της Διοίκησης Επιχειρήσεων σε αρκετά ΤΕΙ, τα οποία μάλιστα -κάποια από αυτά- εμπεριέχουν και κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να έχουμε διπλά επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ανάλογα με την κατεύθυνση, είτε διοικητικού – λογιστικού είτε πληροφορικού.

Αυτοματισμού (ΤΕΙ): Καταργούνται πρακτικά τα τμήματα της Χαλκίδας και του Μεσολογγίου.

Στο μηχανογραφικό, εκτός από το τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Τροφίμων, υπάρχει και ένα ακόμη τμήμα που ασχολείται με το ίδιο θεματικό πεδίο της Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αργοστόλι.

5ο επιστημονικό πεδίο

Από 52 τμήματα ΤΕΙ που υπήρχαν το 2012 προσφέρονται μόλις 31 για τους υποψηφίους του σχετικού πεδίου.

Διοίκησης Τεχνολογίας Νάουσας και Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Εδεσσας: Τα τμήματα αυτά πλέον έχουν απορροφηθεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δεν προσφέρονται ως αυτοτελή στο μηχανογραφικό.

Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί το γεγονός πως τμήματα τα οποία ως αυτούσια απαιτούσαν και εξέταση σε ειδικό μάθημα (π.χ. Τουριστικών Επιχειρήσεων), πλέον ως κατευθύνσεις σε τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα.