Μηχανογραφικό & Επαγγέλματα του μέλλοντος

Οι περισσότεροι υποψήφιοι των ανώτερων και ανώτατων σχολών επιθυμούν να περάσουν σε μια σχολή, ικανοποιώντας όχι μόνο τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας που θα έχουν υψηλή απορρόφηση. Σύμφωνα με το Forbes και το Business Insider, εάν θέλετε ένα επάγγελμα υψηλής ζήτησης μέσα στην επόμενη δεκαετία, επιλέξτε είτε την υγειονομική περίθαλψη, την προσωπική φροντίδα, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ή τον κατασκευαστικό κλάδο. Παρακάτω, αναφέρονται περιληπτικά κάποια στατιστικά στοιχεία και συμβουλές από πρόσφατη έκδοση του αμερικανικού γραφείου εργασίας.

Νοσοκόμες – Νοσηλευτές

Οι νοσοκόμες και νοσηλευτές ως επαγγελματίες υγείας με τεχνική κατάρτιση αποτελούν το νούμερο ένα στη λίστα με τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Σύμφωνα με δεδομένα από την Αμερική, έχουν αυξηθούν οι θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια κατά 26% (περίπου 800,000 θέσεις επιπλέον), ενώ δεν απαιτείται ειδική ή μακρόχρονη εκπαίδευση, βάζοντας το εν λόγω επάγγελμα στην κορυφή των προτεινόμενων επαγγελμάτων. Να προστεθεί πως υπάρχουν και οι νοσηλευτές κατ’ οίκον, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους νοσοκόμους- νοσηλευτές, οι αρμοδιότητες των οποίων είναι υποστηρικτικές και μόνο για τους κατ’ οίκον ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα (άνοια, κινητικά προβλήματα, διάφορες εγκεφαλικές παθήσεις κ.ο.κ.). Η αύξηση των θέσεων αν και κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τους νοσοκόμους – νοσηλευτές, έχει αυξηθεί κατά 69,4%.

Οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι είναι ακόμη μία επιλογή για τους μέλλοντες εργαζόμενους, καθώς αυξάνονται όλο και περισσότερο οι θέσεις εργασίας με πολύ καλές ετήσιες απολαβές. Μόνο στην Αμερική αναμένεται πως μέχρι το 2020, θα αυξηθούν οι θέσεις κατά 37.700, ενώ λόγω της φύσης του επαγγέλματος μπορούν να απασχοληθούν σε κάθε είδους επιχείρηση, από μικρή έως πολυεθνικές. Η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει βασικό πτυχίο, είτε προέρχεται από τη δημόσια είτε την ιδιωτική εκπαίδευση.

Προγραμματιστές

Οι προγραμματιστές συστημάτων λογισμικού είναι ένα ακόμη επάγγελμα που γνωρίζει άνθιση, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προβλεπόμενες νέες θέσεις τα επόμενα χρόνια αναμένεται να ξεπεράσουν τις 100,000, ενώ τα μέσα ετήσια κέρδη (όπως υπολογίστηκαν το 2014, ανέρχονται στα $102.880). Στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνεται η ανάπτυξη λειτουργικών συστημάτων, λογισμικού και λειτουργίας δικτύου, ενώ απαιτείται βασικό πτυχίο ή και μεταπτυχιακό σε συγκεκριμένη ειδίκευση.

Ειδικοί μάρκετινγκ

Όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ, σύμφωνα με τελευταίες βολιδοσκοπήσεις στην Αμερική, έχουν σχεδόν μηδαμινές πιθανότητες να μείνουν άνεργοι, καθώς στις μεγάλες πολυεθνικές έχουν προστεθεί ήδη 50,000 θέσεις και αναμένεται μέχρι το 2024 να γίνουν σχεδόν 95,000. Οι αναλυτές της αγοράς και ειδικοί μάρκετινγκ έχουν απολαβές γύρω στα $65,000 (μέτρηση του 2015) και κύριο αντικείμενο είναι η εξέταση των συνθηκών αγοράς και η δημιουργία εκστρατειών μάρκετινγκ και διαφημιστικής καμπάνιας. Η τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει βασικό πτυχίο bachelor από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Ψυχολόγοι – Κοινωνικοί λειτουργοί

Ένα άλλο επάγγελμα που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση τελευταία είναι του ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού με τις θέσεις να αυξάνονται στην Ευρώπη κατά 319.100 (και συνολική αύξηση 15,4%). Τα επαγγέλματα αυτά, ανάλογα της ειδικότητας που θα επιλέξει ο υποψήφιος, είτε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών είτε των μεταπτυχιακών του, μπορούν να αξιοποιηθούν σε πλήθος τομέων απασχόλησης, από υπηρεσίες υγείας μέχρι το βιομηχανικό κλάδο.

Εκπαιδευτικοί δεύτερης ευκαιρίας

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενήλικες αυξάνονται ολοένα τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τη βελτίωση της τεχνολογίας και τον ανταγωνισμό μεταξύ του εργατικού δυναμικού. Υπολογίζεται ότι την πρώτη δεκαετία του 2000, 305.700 νέες θέσεις τέτοιου είδους εκπαιδευτικών (17,4%) προστέθηκαν στον ευρωπαϊκό επιχειρηματικό χάρτη, ενώ η εκπαίδευση που απαιτείται περιλαμβάνει οποιοδήποτε αντικείμενο διδασκαλίας (φυσική, μαθηματικά, φιλολογία, ακόμη και ειδικότητες όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και το μάρκετινγκ).

Είναι πασιφανές πως στον 21ο αιώνα, η αγορά παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα, καθώς τα σύνορα μεταξύ των χωρών καταργούνται και οι απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, είτε μικρής είτε μεγάλης αυξάνονται. Μπορεί η προαναφερθείσα λίστα να μην είναι εξαντλητική των διαφόρων ειδικοτήτων που παρουσιάζουν άνθιση τη σύγχρονη εποχή, αλλά είναι αυτά για τα οποία είτε οι  επιχειρήσεις είτε οι ιδιώτες σε παγκόσμιο δείχνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση.

Το Smartclass, το κορυφαίο online φροντιστήριο, προετοιμάζει τους μαθητές κατάλληλα με στόχο την είσοδο τους στη σχολή προτίμησής τους και την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.