Μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής μαθητών