Πέμπτη 06/06/2019
Νεοελληνική Γλώσσα – Γ΄ ΕΠΑ.Λ  Θέματα  Απαντήσεις
Παρασκευή 07/06/2019
Νεοελληνική Γλώσσα – Γενικής Παιδείας  Θέματα  Απαντήσεις
Σάββατο 08/06/2019
Μαθηματικά (Άλγεβρα) – Γ’ ΕΠΑ.Λ  Θέματα  Απαντήσεις
Δευτέρα 10/06/2019
Αρχαία Ελληνικά – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών  Θέματα  Απαντήσεις
Μαθηματικά – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Θετικών Σπουδών  Θέματα  Απαντήσεις
Μαθηματικά – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής  Θέματα  Απαντήσεις
Τρίτη 11/06/2019
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις – Γ’ ΕΠΑ.Λ  Θέματα  Απαντήσεις
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης – Γ’ ΕΠΑ.Λ  Θέματα  Απαντήσεις
Τετάρτη 12/06/2019
Ιστορία – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών  Θέματα  Απαντήσεις
Φυσική – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Θετικών Σπουδών  Θέματα  Απαντήσεις
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον –Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής  Θέματα  Απαντήσεις
Πέμπτη 13/06/2019
Ανατομία Φυσιολογία ΙΙ / Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ – Γ’ ΕΠΑ.Λ  Θέματα  Απαντήσεις
Παρασκευή 14/06/2019
Λατινικά – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών  Θέματα  Απαντήσεις
Χημεία – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Θετικών Σπουδών  Θέματα  Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής  Θέματα  Απαντήσεις
Σάββατο 15/06/2019
Δίκτυα Υπολογιστών / Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών – Γ’ ΕΠΑ.Λ  Θέματα  Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Γ’ ΕΠΑ.Λ  Θέματα  Απαντήσεις
Τρίτη 18/06/2019
Βιολογία – Γ΄ΓΕΛ – Ο.Π. Θετικών Σπουδών Θέματα  Απαντήσεις
Βιολογία – Γ΄ΓΕΛ – Γενικής Παιδείας Θέματα Απαντήσεις
Τετάρτη 19/06/2019  
Υγιεινή – Γ’ ΕΠΑ.Λ Θέματα Απαντήσεις
Ψηφιακά Συστήματα – Γ’ ΕΠΑ.Λ Θέματα Απαντήσεις