Τρίτη 06/06/2017
Νεοελληνική Γλώσσα – Γ΄ ΕΠΑ.Λ  Θέματα   Απαντήσεις
Τετάρτη 07/06/2017
Νεοελληνική Γλώσσα – Γενικής Παιδείας  Θέματα   Απαντήσεις
Πέμπτη 08/06/2017
Μαθηματικά Ι – Γ΄ ΕΠΑ.Λ Θέματα Απαντήσεις
Παρασκευή 09/06/2017
Αρχαία Ελληνικά – Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών Θέματα  Απαντήσεις
 Μαθηματικά – Ο.Π. Θετικών Σπουδών / Σπουδών οικονομίας και Πληροφορικής   Θέματα  Απαντήσεις
Σάββατο 10/06/2017
Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις – Γ΄ ΕΠΑ.Λ Θέματα Απαντήσεις
Στοιχεία ανατομίας – φυσιολογίας ΙΙ – Γ΄ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Στοιχεία μηχανών – Γ΄ΕΠΑ.Λ
 Θέματα Απαντήσεις
Αρχές Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων – Γ΄ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Δευτέρα 12/06/2017
  Ιστορία – Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
Θέματα
Απαντήσεις
 Φυσική – Ο.Π. Θετικών Σπουδών Θέματα  Απαντήσεις
 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον  
 Θέματα
Απαντήσεις
 Τρίτη 13/06/2017
Προγραμματισμός Υπολογιστών – Γ΄ ΕΠΑ.Λ
Θέματα   Απαντήσεις
Ψηφιακά Συστήματα – Γ΄ ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Μεταφορά φορτίων – Γ΄ ΕΠΑ.Λ
Θέματα  Απαντήσεις
  Τετάρτη 14/06/2017
  Αρχές Οικονομικής θεωρίας – Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής  Θέματα  Απαντήσεις
 Λατινικά – Ο.Π.  Ανθρωπιστικών Σπουδών Θέματα  Απαντήσεις
 Χημεία – Ο.Π. Θετικών Σπουδών Θέματα  Απαντήσεις
 Πέμπτη 15/06/2017
Αρχές επεξεργασίας τροφίμων – Γ΄ ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Υγιεινή – Γ΄ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Αρχές οικονοικής θεωρίας – Γ΄ ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Μηχανές εσωτερικής καύσης ΙΙ – Γ΄ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
 Παρασκευή 16/06/2017
 Βιολογία – Ο.Π Θετικών Σπουδών   Θέματα  Απαντήσεις
 Βιολογία – Γενικής Παδείας
Θέματα
 Απαντήσεις
Σάββατο 17/06/2017
Μηχανές πλοίου ΙΙ – Γ΄ ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Ηλεκτρικές μηχανές – Γ΄ ΕΠΑ.Λ Θέματα Απαντήσεις
Στοιχεία ψύξης και κλιματισμού – Γ΄ ΕΠΑ.Λ Θέματα Απαντήσεις
 Δευτέρα 19/06/2017  
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Τρίτη 20/06/2017
Καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών – Γ΄ ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Ναυσιπλοία ΙΙ – Γ΄ ΕΠΑ.Λ
Θέματα Απαντήσεις
Τεχνολογία δικτύων και επικοινωνιών και δίκτυα υπολογιστών Θέματα Απαντήσεις
Τετάρτη 21/06/2017
Ηλεκτροτεχνία – Γ΄ ΕΠΑ.Λ Θέματα Απαντήσεις
Στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων – Γ΄ ΕΠΑ.Λ Θέματα Απαντήσεις
Πέμπτη 22/06/2017
Αγγλικά – Ειδικό μάθημα
Θέματα Απαντήσεις
Τετάρτη 28/06/2017
Γερμανικά Θέματα Απαντήσεις
Πέμπτη 29/06/2017
Γαλλικά Θέματα Απαντήσεις