Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής – Γενικής Παιδείας  Θέματα  Απαντήσεις
 Φυσική – Θετικής / Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Θέματα  Απαντήσεις
 Αρχαία Ελληνικά – Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα  Απαντήσεις
 Μαθηματικά – Θετικής / Τεχνολογικής Κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Ιστορία – Θεωρητικής Κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Βιολογία – Θετικής Κατεύθυνσης  Θέματα  Απαντήσεις
 Λατινικά – Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα  Απαντήσεις
 Χημεία – Θετικής Κατεύθυνσης Θέματα  Απαντήσεις
 Αρχές Οικονομικής θεωρίας – Μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων  Θέματα  Απαντήσεις